วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

:: จังหวัดสระแก้ว ::

:: ข้อมูลทั่วไป ::

" ชายแดนเมืองบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร "

" ชายแดนเมืองบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร "

สระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 220 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นชุมชนสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ และอาณาจักรทวาราวดี เดิมมีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ) และปราจีนบุรีได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2476 เมื่อยกเลิกระบบเทศาภิบาล สระแก้วจึงกลายเป็นอำเภอหนึ่ง ของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกตัว ออกมาจากปราจีนบุรี และได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536


อาณาเขตและการปกครอง :
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา


จังหวัดสระแก้วแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด กิ่งอำเภอโคกสูง และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 7,195 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,496,961 ไร่


ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอใกล้เคียง
อำเภอเมือง-อำเภอเขาฉกรรจ์ 19 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอวัฒนานคร 38 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอวังน้ำเย็น 50 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภออรัญประเทศ 54 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอคลองหาด 65 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอตาพระยา 100 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดสระแก้วไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดนครราชสีมา 184 กิโลเมตร
จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดปราจีนบุรี 188 กิโลเมตร
จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดจันทบุรี 258 กิโลเมตร
จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดฉะเชิงเทรา 286 กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 037)
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
421-136

ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 8 จ.นครนายก
312-282 , 312-284

ตำรวจท่องเที่ยว
1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.3 กบินทร์บุรี
213-498

ตู้ยามสระแก้ว
241-651

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง
241-017 , 242-543

ไปรษณีย์จังหวัด
241-007

สถานีขนส่งจังหวัด
242-553

รพ.สระแก้ว
241-012

รพ.อรัญประเทศ
321-190

รพ.ตาพระยา
269-009

0 ความคิดเห็น: