วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

:: จังหวัดชลบุรี ::

" ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย "


จังหวัดชลบุรี :: ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดชลบุรี เรียกกันสั้น ๆ ว่า “เมืองชล” เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา รวมทั้งเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และแหล่งอุตสาหกรรมโรงงานที่สำคัญ

เมืองชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอเกาะสีชัง และกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ สำหรับ พัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการบริหารปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ เรียกว่า เมืองพัทยา โดยแยกออกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประวัติและความเป็นมา
ชื่อเสียงของเมือง ชลบุรี ในฐานะเมือง ท่องเที่ยว ชายทะเล ทำให้หลายคนคงนึกไม่ถึงว่า ชลบุรี จะเป็นเมืองหนึ่ง ที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่ก่อนสมัย สุโขทัย และเคยมีชุมชน ของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อยู่ด้วย น่าเสียดาย ที่หลักฐาน ทางโบราณสถาน และ โบราณวัตถุ ในหลายๆ แห่ง สูญหายไป และคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน น้อยมาก

บริเวณที่ลุ่มริมฝั่งลำน้ำพานทอง ซึ่งไหลจากที่สูง ในเขต อ.พนัสนิคม ไปออก แม่น้ำบางปะกง เคยมีคนในยุคหินใหม่ อาศัยอยู่ โดยพบ หลักฐานสำคัญ ที่บริเวณโคกพนมดี ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม คนกลุ่มนี้ ใช้ขวานหินขัด เครื่องประดับ พวก กำไลลูกปัด เครื่องปั้นดินเผา แบบเชือกทาบ และกินอาหาร จากทะเล เช่น หอยแครง ปู ปลา เป็นอาหารหลัก แสดงว่า สมัยนั้น พื้นที่นี้อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลกว่าปัจจุบันมาก

ที่ ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม เมื่อประมาณ 1,400-700 ปีก่อน มีเมืองพระรถ ตั้งอยู่ บริเวณนี้มีลำน้ำสายต่างๆ จากที่สูงมารวมกันเป็นลำน้ำพานทอง สามารถเดินทางตามลำน้ำไปติดต่อกับชุมชนอื่นๆ ในสมัยนั้น เช่น เมืองศรีมโหสถ ใน จ.ปราจีนบุรี และ ไปถึงอรัญประเทศได้ เมืองพระรถ จึงเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางเดินบก ไป ระยอง และ จันทบุรี ผ่านเมืองพญาเร่ ซึ่งเป็นเมืองโบราณ อีกเมืองหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ด้วย เมืองพระรถ อยู่ในสมัยทวารวดี ถึงสมัย ลพบุรี

ถ้ามาจากเมืองพระรถ ไปตามลำน้ำพานทอง จนออกทะเล ที่ปากแม่น้ำบางปะกง บริเวณนี้ มีชุมชนที่ต่อมา พัฒนาเป็นเมืองขึ้น เมื่อ 600 ปีก่อน ชื่อเมืองศรีพโล ในสมัยสุโขทัย เมืองศรีพโล เป็นเมืองท่าชายทะเล เรือสำเภาจากจีน เวียดนาม และ กัมพูชา เดินทางมาจอดพักสินค้า ก่อนเดินทางต่อไปยังปากแม่น้ำเจ้าพระยา และ จอดพักก่อนกลับ หรือ ข้ามอ่าวไทย ไปทางใต้ ปัจจุบัน กำแพงเมือง ศรีพโล ถูกทำลายไปหมด เนื่องจากการสร้าง ถ.สุขุมวิท

เมืองศรีพโล เป็นเมืองท่า มาจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้น ก็หมดความสำคัญลง อาจเพราะอ่าวเมืองศรีพโล ที่เคยเป็นฝั่งทะเลลึกเกิดตื้นเขินขึ้น เนื่องจากตะกอนแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มาทับถมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามธรรมชาติ ชุมชนจึงเคลื่อนย้ายลงมาทางใต้ ที่ ต.บางปลาสร้อย ซึ่งมีสภาพชายทะเล และทำเล ที่จอดเรือดีกว่า บางปลาสร้อย นี้ก็คือ ที่ตั้งของเมืองชลบุรี ในปัจจุบันนั่นเอง

ในแผนที่ ไตรภูมิ สมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อตำบลสำคัญของ ชลบุรี เรียงจากเหนือลงใต้ คือ บางทราย บางปลาสร้อย บางพระเรือ (ปัจจุบันคือ บางพระ) และบางละมุง ส่วนในทำเนียบศักดินาหัวเมือง มีชื่อเมือง ชลบุรี ว่าเป็นเมืองชั้นจัตวา ที่วัดใหญ่อินทาราม ซึ่งอยู่ในตัวเมือง ชลบุรี มีภาพเขียนสมัย อยุธยา ตอนปลาย แสดงถึงชีวิต ความเป็นอยู่ของชาว อยุธยา ชาวต่างชาติ ทั้งฝรั่ง และ จีน ภาพปราสาทราชวัง ฝีมือเขียนภาพงดงามมาก และ เป็นบันทึกหลักฐานอย่างดี ของเมืองท่าแห่งนี้

ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระอินทอาษา ชาวนครเวียงจันทน์ พาชาวลาว มาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร รัชกาลที่ 3 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ไปอยู่ในที่ระหว่างเมืองชลบุรี กับ ฉะเชิงเทรา ต่อมา จึงตั้งขึ้น เป็นเมืองพนัสนิคม ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองพนัสนิคม และ เมืองบางละมุง ถูกยุบเป็นอำเภอ ขึ้นต่อ เมืองชลบุรี และเป็นอำเภอหนึ่งของ ชลบุรี มานับแต่นั้น

ชลบุรี มีความสำคัญในฐานะเมืองท่า นับเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปี จากสมัยสุโขทัย มาถึงสมัย รัตนโกสินทร์ และกระทั่งปัจจุบัน ก่อนที่จะมามีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเล เช่นทุกวันนี้

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จ.ฉะเชิงเทรา จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 038)
สำนักงานจังหวัดชลบุรี
0 3827 5034, 27 9434

เทศบาลเมืองชลบุรี
0 3827 9407 ต่อ 112

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
0 3827 9448

ตำรวจท่องเที่ยว
1155

ตำรวจท่องเที่ยว (พัทยา)
0 3842 9371, 0 3842 5937

สถานีตำรวจภูธร (พัทยา)
0 3842 0802–5

สถานีตำรวจภูธร(จอมเทียน)
0 3823 2330-1

สถานีตำรวจภูธร (บางละมุง)
0 3822 1800, 0 3822 1331

โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา
0 3842 7751-5

โรงพยาบาลเอกชล
0 3827 3840, 0 3879 1790-9

โรงพยาบาลบางละมุง
0 3842 9244

สนามบินอู่ตะเภา
0 3824 5666180

สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง
0 3842 9877


จังหวัดชลบุรี :: สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมือง

วัดใหญ่อินทราราม
เดิมชื่อวัดหลวง ตั้งอยู่บนถนนเจตน์จำนงค์ในตัวเมืองชลบุรี เป็นวัดสำคัญเก่าแก่คู่เมืองชลบุรี สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีภาพเขียนเก่าเรื่องทศชาติชาดก พระเวสสันดรชาดก รูปเทพชุมนุมองค์โต เหมือนในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่กรุงเทพฯ ในพระอุโบสถวัดนี้เอง ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จประทับ เมื่อครั้งออกจากพระนครศรีอยุธยา ตอนใกล้จะเสียกรุงแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 สิ่งที่น่าชมอีกแห่งหนึ่งในวัดก็คือ พลับพลาตรีมุข อันสร้างด้วยไม้เก่าแก่ มีพระพุทธรูปหล่อสำริดทรงเครื่องกษัตริย์งดงามมาก ชาวเมืองชลบุรีเรียกกันว่า หลวงพ่อเฉย ซึ่งนับว่าศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะเศษผ้าจีวรที่คลุมองค์หลวงพ่อ นำไปผูกข้อมือเด็กที่เจ็บออดแอดเลี้ยงยาก จะกลายเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอย่างน่าอัศจรรย์

วัดเขาพระพุทธบาทบางทราย
ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทด้านซ้ายมือก่อนจะถึงตัวเมืองชลบุรีเล็กน้อย เดิมมีวัดโบราณสมัยอยุธยาอยู่เชิงเขาแต่ผุพังไปหมดแล้ว ต่อมาพระยาพิชิตชลเขต ผู้กำกับราชการเมืองชลบุรี ได้สร้างวัดพระพุทธบาทบางทรายขึ้นใหม่ในรัชการที่ 5 วัดนี้มีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และตึกหลังเล็กภายในมีพระพุทธไสยาสน์ตั้งอยู่บนยอดเขาบริเวณวัดที่ตั้งอยู่เชิงเขามีสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ เป็นทรงยุโรปสมัยรัชการที่ 5 หลายหลังมีประเพณีเดินขึ้นไปไหว้พระพุทธบาทบางทรายในวันสิ้นเดือน 4 จนถึงวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 รวม 3 วัน ทุกๆ ปี และยังมีงานประเพณีตักบาตรเทโวเทศกาลออกพรรษาด้วย

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ
ประดิษฐานอยู่ ณ หอพระ ตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการ ห่างศาลากลางจังหวัด ประมาณ 500 เมตร พระพุทธสิหิงค์องค์นี้เป็นองค์จำลองขององค์จริง ซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งพุทธไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทำด้วยเงินบริสุทธิ์งดงามด้วยพุทธลักษณะ และมีขนาดเท่าองค์จริงทุกประการ มีพิธีหล่อเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2503 ประดิษฐานที่หอพระเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2504 สมเด็จพระสังฆราชกิตติโสภณมหาเถระ วัดเบญจมบพิตร ถวายพระนามว่า "พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรินาถ พุทธบริษัทราษฎร์กุศล สามัคคีชลบุรีปูชนียบพิตร"

วัดธรรมนิมิตต์
ตั้งอยู่บนถนนสายชลบุรี-พนัสนิคม จากแยกชลบุรีไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 มีเนื้อที่ประมาณ 110 ไร่ พระครูนิมิตต์ ธรรมานุรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส วัดธรรมนิมิตต์จัดเป็นวัดปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเป็นสำนักเรียนบาลี

อภิธรรม นักธรรมของพระภิกษุสงฆ์มีปูชนียสถานขนาดความสูง 34 เมตร ปรางค์ประทับเรือขนานนามว่า "พระมงคลนิมิตร" ประดิษฐานอยู่ ณ เชิงเขาบริเวณวัดร่มรื่นรายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ หากเดินเข้าไปยังยอดเขาสามารถมองเห็นได้รอบทั้งสี่ทิศ เป็นจุดชมววิวทิวทัศน์ของเมืองชลบุรีได้เป็นอย่างดี

อ่างศิลาหรืออ่างหิน
เป็นหมู่บ้านประมงริมทะเล อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 5 กิโลเมตร เคยเป็นสถานตากอากาศชายทะเลเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำอุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้แก่การทำครกหิน และสัตว์หินแกะสลัก เช่น ช้าง ม้า เสือ เป็นต้น นอกจากนั้นอ่างศิลายังเป็นย่านอาหารทะเล บริเวณชายหาดชาวบ้านจะแกะหอยนางรมสดขาย และมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดไว้จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

เขาสามมุก
เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ อยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านอ่างศิลาและหาดบางแสน ไปตามถนนตัดเลียบริมหาดจากอ่างศิลาขึ้นเขาสามมุก ที่เชิงเขาเป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่เขาสามมุก ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ภายในมีสวนตะบองเพชรสวยงาม และบริเวณเขาสามมุกนี้ยังเป็นที่อาศัยของลิงป่าเป็นจำนวนมาก

หาดบางแสน
ชายหาดที่มีชื่อเสียงมาช้านานของจังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีเพียง 14 กิโลเมตร แยกขวาจากถนนสุขุมวิท ตางหลักกิโลเมตรที่ 104 เข้าไป 3 กิโลเมตร เป็นทางราดยางตลอด ในบริเวณหาดมีเครื่องดื่มและอาหารทะเลประเภทของกินเล่นหาบมาขาย เช่น ปลาหมึก หอยแมลงภู่ ห่อหมก ฯลฯ มีเก้าอี้ผ้าใบ ลูกยางว่ายน้ำให้เช่า มีห้องอาบน้ำจืดไว้บริการร้านอาหารหลายแห่งเรียงรายอยู่ริมหาด หาดบางแสนเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อย ที่ต้องการพาครอบครัวไปพักผ่อนเพียงวันเดียว หรือไปปิกนิกและเล่นน้ำทะเล

วัดแสนสุขสุทธิวราราม
อยู่ถนนสาย 2 เยื้องสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (สรท.) ภายในวัดมีรูปปั้นแสดงถึงนรก-สวรรค์

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม โดยความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น มีเนื้อที่ 30 ไร่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งนี้ มีจุดประสงค์ที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์กลางของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ภายในจัดแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาดังนี้

วันธรรมดา 08.30 - 16.00 น.

วันหยุดราชการ 08.30 - 17.00 น.
(มีการสาธิตดำน้ำให้อาหารปลาเวลา 10.30 น.)

วันจันทร์ หยุด 1 วัน

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท นักเรียน-นักศึกษาในเครื่องแบบ 5 บาท เด็ก 10 บาท

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ สถาบันการศึกษา หน่วยราชการ ชมรม สมาคมต่างๆ โปรดทำหนังสือติดต่อล่วงหน้า โดยส่งมาที่ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ โทร. (038) 391671-4

ตลาดหนองมน
อยู่ห่างจากทางแยกเข้าหาดบางแสนประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ เป็นตลาดขายของที่ระลึกของเมืองชลบุรี สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกของเมืองชลบุรี หาซื้อได้จากตลาดหนองมน ได้แก่ อาหารแห้ง เช่น กุ้ง ปลาหมึกแห้ง หอยหลอด ปลาริวกิว กะปิ น้ำปลา ฯลฯ ขนมและอาหารสำเร็จรูป เช่น ห่อหมก ข้าวหลาม กล้วยและเผือกฉาบ ผลไม้กวนและแช่อิ่มและเครื่องสาน ไม้ไผ่และหวายที่มาจากอำเภอพนัสนิคม ผีมือการสานประณีตละเอียด

จังหวัดชลบุรี :: สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอสัตหีบ

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งสามารถชมทัศนียภาพมุมกว้างของวัดได้ ไปจนถึงเมืองพัทยา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นพื้นที่วัด 366 ไร่ และเป็นพื้นที่โครงการตามพระราชดำริทั้งหมด 2,500 ไร่ แยกซ้ายที่ กม. 160 บนถนนสุขุมวิท ก่อนถึงสวนนงนุชเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2519 และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภก บริเวณวัดประกอบไปด้วยมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจดีย์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธาตุของพระอรหันต์สาวก วิหารพระญาณเรศร์และศาลานานาชาติของประเทศต่างๆ ซึ่งตั้งเรียงรายอยู่โดยรอบ เช่น สิงคโปร์ อินเดีย สวิส เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีวิหารเซียน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนที่มีความใหญ่โตและสวยงาม

อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)
หรือในนามภาษาจีนว่า ต้า ผู่ อี่ ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ก่อสร้างขึ้นในบริเวณโครงการพระราชดำริวัดญาณสังวราราม บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ในการดำเนินงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานฤกษ์ในการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2531 กับทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารนี้ว่า "อเนกกุศลศาลา" รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ 200 กว่าล้านบาท ซึ่งได้รับจากการร่วมใจของคณะผู้มีจิตศรัทธาและบรรดาญาติมิตร ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะได้ อเนกกุศลศาลา เป็นถาวรวัตถุที่ชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้รับเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ร่วมใจน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การก่อสร้างใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 4 ปีครึ่ง จึงแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอเนกกุศลศาลา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2536

การเดินทางไปวิหารเซียน จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ถึงกิโลเมตรที่ 160 มีป้ายแยกซ้ายไปวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร ก่อนถึงวัดญาณฯ จะมีป้ายบอกทางแยกขวาไปวิหารเซียน ซึ่งจะเห็นอาคารสถาปัตยกรรมจีนโดดเด่นสวยงามมาก

สวนนงนุช
เป็นหมู่บ้านไทยในเนื้อที่ 1,300 ไร่ อยู่ห่างจากปากทางเข้าพัทยาใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรงกิโลเมตรที่ 163 เข้ามาประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ภายในสวนนอกจากจะประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด แล้วยังมีสวนมะม่วง สวนมะพร้าว ฟาร์มกล้วยไม้ และสวนพฤกษชาติอื่นๆ อีก กิจกรรมหลายอย่างของสวนคือ มีบริการเรือชนิดต่างๆ ให้เช่าพายเล่นในสระ มีสัตว์หลายชนิดให้ชม ศูนย์รวมวัฒนธรรมแบบไทย มีการแสดงสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยการฟ้อนรำพื้นเมืองศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (กระบี่, กระบอง, ฟันดาบ) กีฬาพื้นบ้านและการแสดงของช้าง ทุกวัน วันละ 2 รอบ คือ เวลา 10.15 น. และ 15.45 น. ใช้เวลาแสดงประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ อัตราเข้าชมการแสดง ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานในเขตเมืองพัทยา โทร. (038) 429321, 422958, 238158-60 หรือ กรุงเทพฯ โทร. (02) 252-1786, 252-9975

บางเสร่
เป็นหมู่บ้านประมงอยู่ห่างจากพัทยาประมาณ 16 กิโลเมตร แยกขวาจากถนนสุขุมวิทตรงกิโลเมตรที่ 164 เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ทางด้านใต้ของบางเสร่จะเป็นอ่าวน้ำลึกซึ่งเหมาะแก่การตกปลา ปลาที่ชุกชุมมาก คือ ปลาปะการัง หรือ ปลาเก๋า ส่วนทางเหนือขึ้นมาหน่อยจะมีหาดทรายสวยงามพอสมควร เล่นน้ำได้ มีเรือให้เช่าไปตกปลา ที่บางเสร่มีร้านอาหารอร่อยๆ อยู่หลายร้าน นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก

หมู่บ้านช่องแสมสาร
เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ตามเส้นทางสัตหีบท่าเรือพาณิชย์สัตหีบแยกซ้ายมือก่อนถึงท่าเรือเล็กน้อย มีชายหาดเล็กๆ น้ำทะเลใสสะอาด ที่พักหลายแห่ง ช่องแสม สารเป็นแหล่งดำน้ำ ตกปลาที่ดีแห่งหนึ่งมีเกาะหลายเกาะ เช่น เกาะแรด เกาะจวง เกาะจาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในเวลากลางวันแต่ไม่อนุญาตให้พักค้างคืน

จังหวัดชลบุรี :: สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอบางละมุงและพัทยา

ข้อมูลทั่วไป

พัทยาเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ อยู่ทางด้านตะวันออกของอ่าวไทย ไปตามทางหลวงหมายสายสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ประมาณ 150 กิโลเมตร

การเดินทาง

การเดินทางไปพัทยาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา-ตราด) ถึงบ้านนาเกลือ กิโลเมตรที่ 150 มีแยกขวาเข้าพัทยา ถ้าใช้บริการของรถ บขส. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่สถานีขนส่งเอกมัย โทร. 391-2504 (รถธรรมดา) และ โทร. 391-9829 (รถปรับอากาศ) หรือ โทร.391-8097, 3912504 หรือที่สถานีขนส่งหมอชิดใหม่ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 936-2852-66 หรือจะใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศ เปิดบริการทุกวัน วันละ 1 เที่ยว รายละเอียดติดต่อสอบถาม โทร. 223-7010, 223-7020

จุดเด่นที่น่าสนใจ

พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำมากมาย แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปชมแนวปะการัง ได้แก่

เกาะล้าน
ตั้งอยู่ในแนวขนานกับหาดพัทยา อยู่ห่างจากอ่าวระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ตัวเกาะกว้าง 2 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร เกาะล้านมีหาดทรายขาวนวลเม็ดทรายละเอียด มีแนวปะการังมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวท้องกระจกหรือดำน้ำดูปะการังได้ ซึ่งมีหาดทรายที่เลื่องชื่อ ได้แก่ หาดตาแหวน อยู่ทางเหนือของเกาะ มีหาดทรายยาวประมาณ 750 เมตร เป็นหาดที่มีร้านค้าต่างๆ มากมาย เรือท่องเที่ยวมักมาจอดบริเวณนี้เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีหาดทรายขาวและสวยงาม หาดแหลมเทียน และหาดแสม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะล้าน หาดทรายยาวประมาณ 700 เมตร และ 100 เมตร ตามลำดับจัดเป็นหาดที่สวยงามและน่าประทับใจอีกแห่งหนึ่งของเกาะ โดยเฉพาะบริเวณแหลมเทียน มีความเงียบสงบและสะอาด ปัจจุบันมีร้านค้าไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่บ้าง หาดตาพัน อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ หาดยาวประมาณ 500 เมตร บนหาดมีเพิงพักชั่วคราว สำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด เรือท่องเที่ยวมัก มาจอดบริเวณหน้าหาดตลอดไปจนถึงแหลมเทียน ซึ่งจะมีปะการังอยู่โดยตลอด หาดนวล อยู่ทางทิศใต้ของเกาะ ชายหาดยาวประมาณ 450 เมตร เป็นหาดที่มีโรงแรมตั้งอยู่ มีนักท่องเที่ยวมาพักมากพอสมควรบริเวณนี้เป็นแหล่งดูปะการังอีกแห่งหนึ่ง นักท่องเที่ยวนิยมดูปะการัง จัดเป็นหาดที่น่าสนใจอีกหาดหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมี หาดแหลมหัวโขนด้านหน้า-หลัง แหลมทองหลาง แหลมถ้ำแร่ ฯลฯ ที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สำหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นกันที่เกาะล้าน ได้แก่ เล่นน้ำ ดูปะการัง เล่นเรือลากร่มชูชีพ เรือสกี เรือสกู๊ดเตอร์ เป็นต้น

เกาะครก
เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ในอ่าวพัทยา ห่างจากฝั่งประมาณ 8 กม. เกาะโดยรอบเป็นโขดหินมีหาดทรายอยู่เพียงหาดเดียวซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ คือ หาดเกาะครก ซึ่งมีความยาวเพียง 100 เมตรเศษ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำดูปะการังได้

เกาะสาก
อยู่ห่างจากเกาะล้านประมาณ 600 เมตร หรืออยู่ทางทิศตะวันตกของแหลมพัทยา ห่างออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเกาะขนาดเล็กโค้ง เป็นรูปเกือกม้าหงาย มีหาดทรายอยู่ 2 หาด คือ หาดทรายบริเวณอ่าวด้านเหนือ ซึ่งมีความยาวประมาณ 250 เมตร เรือนำเที่ยวมักจะจอดให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำบริเวณนี้ อีกหาดหนึ่งคือ หาดทางตอนใต้ของเกาะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับหาดแรก และมีทางเดินติดต่อกันได้ หาดนี้เป็นหาดเล็กๆ ยาวประมาณ 80 เมตร มีแนวปะการังอยู่บริเวณด้านหน้าหาด นักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำดูปะการังในบริเวณนี้ได้

หมู่เกาะไผ่
ประกอบด้วย เกาะไผ่ เกาะมารวิชัย เกาะเหลือม เกาะกลึงบาดาล ฯลฯ โดยมีเกาะไผ่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันอยู่ในความดูและของกองทัพเรือ กลุ่มเกาะไผ่อยู่หางจากฝั่งพัทยาประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บนยอดเขาของเกาะไผ่มีกระโจมไฟตั้งอยู่นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อน เล่นน้ำทะเล ดำน้ำ ชมปะการังและตกปลากันมาก

นักท่องเที่ยวที่สนใจไปท่องเที่ยวยังเกาะแก่งต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถติดต่อเช่าเรือซึ่งมีบริการ ทั้งเรือนำเที่ยวขนาดจุคนได้ ตั้งแต่ 20-80 คน หรือเรือเร็ว ขนาดจุคนได้ 10-15 คน ได้บริเวณถนนชายหาดหรือที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ส่วนอัตราค่าเช่าเรือ ขึ้นอยู่กับจุดท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยว ตลอดจนขนาดและชนิดของเรือ และเกาะเหล่านี้สามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้ พักค้างแรมไม่ได้ต้องเตรียมอาหารและน้ำไปเอง

หาดพัทยา
เป็นหาดรูปโค้ง อยู่ในตัวเมือง พัทยา มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ เป็นหาดที่มีถนนเลียบชายหาดที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ชายหาดทางด้านเหนือเป็นบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบ นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำนั่งพักผ่อน หรือเล่นกีฬาทางน้ำต่างๆ ส่วนชายหาดช่วงกลางไปจนถึงสุดหาดทางด้านใต้ เป็นบริเวณที่มีธุรกิจการบริการหนาแน่น ทั้งแหล่งอาหารเครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก ตลอดจนแหล่งบันเทิงมากมาย

เขาพัทยา (เขาพระบาท)
เป็นภูเขาเตี้ยๆ ที่มีทางลาดยางขึ้นไปจนถึงยอดเขาได้ เมื่อขึ้นไปจนถึงยอดเขา จะแลเห็นทัศนียภาพของบริเวณเมืองพัทยา และอ่าวพัทยาได้โดยรอบ ปัจจุบันเขาพัทยาได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุ ส.ทร. 5 ของทหารเรือ บนยอดเขามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่

หาดนาจอมเทียน
เป็นหาดที่อยู่ทางทิศใต้ อยู่หางจากตัวเมืองพัทยาประมาณ 4 กิโลเมตร ชายหาดมีความยาว 6 กิโลเมตร มีถนนที่ร่มรื่นเลียบชายหาดโดยตลอด หาดนาจอมเทียนเป็นหาดที่เงียบสงบ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศนิยมเดินทางไปพักผ่อน เล่นน้ำ เล่นกระดานโต้คลื่น ขับเรือสกู๊ตเตอร์และเล่นกิจกรรมทางน้ำอื่นๆ บริเวณชายหาดมีร้านอาหารร้านค้า ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

หาดวงพระจันทร์
อยู่ทางด้านทิศเหนือของอ่าวพัทยา ทางเข้าเดียวกับโรงแรมเซ็นทรัล วงศ์อมาตย์ ชายหาดมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรเศษเป็นหาดที่เงียบสงบ เหมาะที่จะเล่นน้ำและพักผ่อน

สวนเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งอยู่ ณ บริเวณเชิงเขาพัทยา ถนนพระตำหนักเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2531 มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ บริเวณสวนประดับไปด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ มีลานอเนกประสงค์ และเส้นทางลัดเลาะตามไหล่เขาสำหรับเดินหรือวิ่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน ทุกๆ วันมีผู้คนไปพักผ่อน ตลอดจนวิ่งออกกำลังกายและชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทยา ณ บริเวณนี้กันเป็นจำนวนมาก

วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม
ตั้งอยู่ที่ถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง เป็นวัดที่เก่าแก่ คาดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงหยุดทัพสมัยตีฝ่าวงล้อมพม่า เมื่อตอนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียกรุงครั้งที่ 2 ภายในวัดมีอาคารสร้างด้วยไม้คู่เก่าแก่มาก

เมืองจำลอง
แยกซ้ายบนถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 143 เป็นสถานที่รวบรวมสิ่งจำลองของปูชนียสถาน โบราณสถานที่สำคัญทั้งในประเทศ(มินิสยาม) เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานพระราม 9 ปราสาทหินพิมาย ฯลฯ และทวีปยุโรป(มินิยุโรป) เช่น สะพานทาวเวอร์บริด, หอไอเฟล, หอเอนปิซา ฯลฯ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 25 เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 80 บาท ชาวต่างประเทศ 200 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 271-1896, 616-1533 หรือที่พัทยา โทร. (038) 421628, 424232, 726201-2

สนามรถแข่งเล็ก (โกคาร์ท)
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะประลองความเร็วให้เช่าขับขี่ โดยคิดค่าบริการ10 นาที่ 300 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. (038) 728410

สวนป่าพนารักษ์
ตั้งอยู่บนถนนพรประภานิมิตร โดยแยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท ตรงหลักกิโลเมตรที่ 145 เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้รักความสงบ ภายในสวนมีสระว่ายน้ำ บ่อตกปลาพร้อมอุปกรณ์ตกปลาให้เช่า และสนามกอล์ฟเล็ก นอกจากนี้ ยังมีที่พักทั้งประเภทเรือนพักและเต๊นท์ ไว้บริการนักท่องเที่ยว ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองห้องพักได้ที่บริษัทพนารักษ์ จำกัด โทร. (038) 249155 หรือ สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. (02) 521-0763

หมู่บ้านช้างพัทยา
ตั้งอยู่บนถนนพรประภานิมิตร เส้นทางเดียวกับสวนป่าพนารักษ์ และสนามกอล์ฟสยามคันทรี่คลับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทุกวันจะมีการแสดงของช้าง และการแสดงการจับช้างป่าในเวลา 14.30 น. วันละ 1 รอบ ใช้เวลาแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าเข้าชมท่านละ 250 บาท นอกจากนี้ ยังมีบริการขี่ช้างชมป่าวันละ 4 รอบ คือ เวลา 08.30, 10.00, 12.00, และ 16.00 น. คิดราคาท่านละ 600 บาท (มีเครื่องดื่มพร้อมผลไม้บริการ) รายละเอียดติดต่อเคาน์เตอร์ในโรงแรมทรอปิคคาน่า โทร. (038) 428648, 249145, 249818

อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 22/1 หมู่ 1 ตำบลหนองปลาไหล จากถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายตรงหลักกิโลเมตรที่ 140 ใกล้สะพานลอยหน้าวัดสว่างฟ้า เข้าไปตามถนนชัยพรวิถี (ทางหลวงหมายเลข 3024) เส้นทางเดียวกับอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเนื้อที่เกือบ 100 ไร่ ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหินและสวนไม้หายาก จัดแต่งบริเวณอย่างสวยงามร่มรื่นที่น่าสนใจ คือ ต้นไม้ที่กลายเป็นหินมีอายุนับล้านปี และไม้ดัดไทยที่มีอายุ 200 ปี นอกจากนี้ ยังมีบ่อเลี้ยงจระเข้ และสัตว์หายาก เช่น หมีเผือก ม้าเผือก เป็นต้น มีการแสดงจับจระเข้ การแสดงมายากล และสัตว์แสนรู้ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชม คนไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 250 บาท ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 249347-9 หรือสำนักงานที่กรุงเทพฯ โทร. 579-4008, 579-5033

พิพิธภัณฑ์ขวด
79/15 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท ซอยเสรี เมืองพัทยา เป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นคุณค่าทางจิตใจ ความรู้สึก และทัศนะมุมมองของชาวต่างประเทศ ที่ชื่อ มิสเตอร์ปิเตอร์ เบย์เดอเลย์ ชาวฮอลแลนด์ ซึ่งมีต่อวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง โดยเขาได้แสดงความสวยงามอันเยี่ยมยอดด้วยสิ่งประดิษฐ์ในขวดแก้ว ที่เด็มไปด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมเก่าแก่ และความเรียบง่ายของวัฒนธรรมบางประเทศ อีกทั้งได้รวบรวมยานพาหนะทางน้ำคือ "เรือ" ที่มีมากมาย หลายรูปแบบทั้งที่เรียบง่ายและวิจิตรบรรจง ซึ่งสุภาพบุรุษผู้นี้ได้พากเพียรพยายามใช้เวลาวันละ 14 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องกันจนถึง 5 ปี จนกระทั่งประสบผลสำเร็จ ซึ่งเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 422957

สวนน้ำพัทยาปาร์ค
ตั้งอยู่ที่ถนนจอมเทียน มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ภายในมีสระน้ำวนและบันไดลื่นขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาพักผ่อนและเล่นน้ำ อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50-100 บาท นอกจากนั้น ยังมีโรงแรมและบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว สนใจติดต่อได้ที่ โทร. (038) 251201-8 สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. (02) 511-0717, 511-4778 และ 938-0449

สวนกล้วยไม้ศิริพร
ตั้งอยู่เลขที่ 235/14 หมู่ 5 ถนนเนินพลับหวาน ตำบลหนองปรือ จากถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายเยื้องกับทางแยกไฟแดงพัทยากลาง เข้าไปประมาณ 800 เมตร ด้านขวามือ ภายในสวนมีกล้วยไม้นานาชนิดให้ชมและเลือกซื้อทั้งดอกและพันธ์ไม้ เช่น พันธุ์แคทลียา แวนด้า เดโดรเบียม เอสโคแซนด้า บอมปาดัว เป็นต้น เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. (038) 429013, 421536, 425814

สนามแข่งรถพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
เป็นสนามแข่งรถจักรยานยนต์ระดับนานา ชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 326 ไร่ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 36 (พัทยา-ระยอง) ห่างจากตัวเมืองพัทยาประมาณ 15 กิโลเมตร มีการแข่งขันเป็นประจำในวันเสาร์และอาทิตย์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (01) 3231616 หรือที่กรุงเทพฯ โทร. (02) 971-6450, 522-1731-8, 2803547

พัทยาคาร์ท สปีดเวย์
เป็นสนามแข่งรถเล็ก ตั้งอยู่ที่ 248/2 หมู่ที่ 2 บนถนนเทพประสิทธิ์ ซึ่งเป็นถนนเชื่อม ระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาหาดนาจอมเทียน ห่างจากตัวเมืองพัทยาไปทางตอนใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร ภายในสนามมีทางวิ่งสำหรับนักขับมืออาชีพและมือสมัครเล่นแยกจากกัน เปิดทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.30-19.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. (038) 422044

เลคแลนด์ วอเตอร์เคเบิ้ล สกี
ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ตรงหลักกิโลเมตรที่ 150.5 อยู่ห่างจากตัวเมือง พัทยาประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและที่เล่นสกีแห่งหนึ่งของเมืองพัทยา ประกอบด้วยบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ในเนื้อที่กว่า 27 ไร่ มีชุดสกีสำหรับใช้สายเคเบิ้ลลาก นับเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารไว้บริการด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (038) 232690-20

อ่างเก็บน้ำห้วยซากนอก
เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่ บรรยากาศโดยรอบเย็นสบายเหมาะที่จะนั่งพักผ่อน ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีนกเป็ดน้ำ นกนางแอ่น และนกกระยาง จำนวนนับหมื่นตัวบินมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ การเดินทางจากถนนสุขุมวิท ประมาณกิโลเมตร ที่ 150 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างสนามกอล์ฟกรีนเวย์ไปประมาณ 4 กิโลเมตร

บำรุงเซลลิ่ง แอนด์ พารามอเตอร์ เซ็นเตอร์
เป็นแหล่งสอนและเล่นกีฬาทางน้ำ เช่น วินด์เซิร์ฟ เรือใบ พารามอเตอร์ (Paramotor) พาราไกล์เดอร์ (Paraglider) นอกจากนี้ ยังมีสนามขี่ม้าด้วย ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยซากนอก การคิดราคาเป็นคอร์ส หรือเป็นรายชั่วโมง หลังจากจบการเรียนแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก The Royal Yacht Association (RYA.) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและเรือ เช่น เรือแคนนู (CANOE) เรือแคทามารัน (CATAMARAN) และเรือไค-แอ็ค (Kayak) ให้เช่าพายเล่นอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจกีฬาทางน้ำดังกล่าว สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบำรุง รวมทรัพย์ โทร. (01) 3544986, 946-7859

พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ (เชื่อหรือไม่)
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมนำเรื่องราวที่แปลกประหลาดและมหัศจรรย์จากทั่วโลกมาจัดแสดงไว้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า ถนนเลียบชายหาด พัทยาใต้ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. อัตราค่าเข้าชม พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ (038) 710294-6 หรือ กรุงเทพฯ โทร. (02) 3815151

โรงภาพยนต์ทะลุมิติ
ซึ่งเป็นโรงภาพยนต์ที่ใช้ระบบพิเศษ ทำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้ เลขที่ 218 ถนนเลียบชายหาด พัทยา เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. โรงภาพยนต์ทะลุมิติ 90 บาท และเลเซอร์เทรค 90 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 710294-6 หรือ กรุงเทพฯ โทร. 381-5151

การแสดงโชว์ คาบาเร่ต์
ในเขตเมืองพัทยา มีสถานที่เปิดแสดงอยู่ 2 แห่ง คือ

- อัลคาซาร์
ตั้งอยู่ที่ 78/14 ถนนพัทยา 2 เปิดให้เข้าชมทุกวันๆ ละ 3 รอบ คือ เวลา 18.00, 20.00, 21.30 น. และวันเสาร์เพิ่มรอบ 23.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 200, 250 บาท ชาวต่างประเทศ 400, 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 410225-7

- ทิฟฟานี โชว์
ตั้งอยู่ที่ 464 หมู่ 9 ถนนพัทยา 2 เปิดให้เข้าชมการแสดงทุกวันๆ ละ 3 รอบ เวลา 19.00, 20.30, 22.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 200, 250 บาท ชาวต่างประเทศ 400, 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 429642, 421700-5

ศูนย์ฝึกสอนลิง-พัทยา
ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 151 ซอยชัยพฤกษ์ ถนนสุขุมวิท พัทยา มีวันละ 5 รอบ คือ

รอบเช้า เวลา 09.00, 11.00 น. รอบบ่าย 13.00, 14.00 น. และ รอบเย็น 17.00 น.

ซึ่งจะมีการโชว์ 5 รายการ คือ การตีไก่ การโชว์ลิง และการโชว์งูเห่า งูหลาม อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 250 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 756367, (01) 813-5862

ศูนย์ฝึกขี่ม้าพัทยา
ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวง 36 กิโลเมตรที่ 11 ก่อนถึงสนามแข่งรถพีระเซอร์กิต อัตราค่าเช่าขี่ม้า 1 ชั่วโมง 700 บาท สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 251984, (01) 942-2409


จังหวัดชลบุรี :: การเดินทาง

ทางรถยนต์

จากกรุงเทพ ฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดชลบุรีได้หลายเส้นทาง คือ

1. ใช้เส้นทางสายบางนา-ตราด ทางหลวงหมายเลข 34 เข้าสู่จังหวัดชลบุรี

2. ใช้เส้นทางสายกรุงเทพฯ-มีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา-บางปะกง เข้าสู่จังหวัดชลบุรี

3. ใช้เส้นทางสายเก่า ถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3 ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ไปจนถึงแยกอำเภอบางปะกง และให้แยกเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 34 ไปจนถึงจังหวัดชลบุรี

4. ใช้เส้นทางหลวงพิเศษ (MOTOR WAY) สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา โทร. 1193, 0 3839 2001

รถโดยสารประจำทาง

จากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) มีบริการรถโดยสารปรับอากาศไปชลบุรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 5.30-21.00 น. รถออกทุก 40 นาที โทร. 0 2391-9829 รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 มีบริการระหว่างเวลา 5.00–21.00 น. ออกทุก 30 นาที โทร. 0 2391–2504 รถโดยสารธรรมดามีบริการตั้งแต่เวลา 5.00-21.00 น. ออกทุก 30 นาที โทร. 0 2391-2504 หรือจะขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 ก็ได้ มีรถโดยสารปรับอากาศบริการตั้งแต่เวลา 6.30-18.30 น. โทร. 0 2936-2852-66 http://www.transport.co.th/

นอกจากนั้นยังมีบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการ ออกจาก สถานีขนส่งสายใต้ เป็นรถโดยสารปรับอากาศไปพัทยาทุกวัน วิ่งเส้นบางนา-ตราด รถไปจอดที่ สถานีรถปรับอากาศ ถนนพัทยาเหนือ ของ บริษัท รถรุ่งเรือง จำกัด เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30-18.30 น.รถออกทุก 2 ชั่วโมง โทร. 0 2884 5582 สาขาพัทยา โทร. 0 3842 9877

รถไฟ

จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีบริการรถไฟไปจังหวัดชลบุรีทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว ไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟพลูตาหลวง สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร. 1690, 0 2223-4334, 0 2220-4444 http://www.railways.co.th/

ระยะทางจากจังหวัดชลบุรีไปจังหวัดใกล้เคียง

ฉะเชิงเทรา 43 กิโลเมตร
สมุทรปราการ 64 กิโลเมตร
ระยอง 98 กิโลเมตร
ตราด 234 กิโลเมตร
จันทบุรี 164 กิโลเมตร

การเดินทางภายในพัทยา

รถสองแถว วิ่งวนบริเวณเลียบหาดพัทยา และพัทยาสายสอง และวิ่งระหว่าง นาเกลือ-จอมเทียน ค่าโดยสารประมาณ 10-30 บาท รถบัสชายหาด (Pattaya Beach Bus) มีสายสีเขียว สีแดงและสีเหลือง วิ่งผ่านถนนหลักต่างๆของพัทยา ให้บริการตั้งแต่ 06.00 น.- 02.00 น.ของวันใหม่ ค่าโดยสารเที่ยวละ 30 บาท รายวัน 90 บาท ราย 3 วัน 180 บาท รายเดือน 900 บาท

การคมนาคมภายในตัวจังหวัด

รถสองแถว วิ่งวนบริเวณเลียบหาดพัทยา และพัทยาสายสอง และวิ่งระหว่าง นาเกลือ-จอมเทียน ค่าโดยสารประมาณ 10-30 บาท รถบัสชายหาด (Pattaya Beach Bus) มีสายสีเขียว สีแดงและสีเหลือง วิ่งผ่านถนนหลักต่างๆของพัทยา ให้บริการตั้งแต่ 06.00 น.- 02.00 น.ของวันใหม่ ค่าโดยสารเที่ยวละ 30 บาท รายวัน 90 บาท ราย 3 วัน 180 บาท รายเดือน 900 บาท

การเดินทางจากอำเภอเมืองชลบุรีไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอบ้านบึง 14 กิโลเมตร
อำเภอพนัสนิคม 22 กิโลเมตร
อำเภอพานทอง 24 กิโลเมตร
อำเภอศรีราชา 24 กิโลเมตร
อำเภอเกาะสีชัง 35 กิโลเมตร
อำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา 45 กิโลเมตร
อำเภอหนองใหญ่ 51 กิโลเมตร
อำเภอบ่อทอง 56 กิโลเมตร
อำเภอสัตหีบ 86 กิโลเมตร

จังหวัดชลบุรี :: ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว

เที่ยวบางแสน - เขาเขียว - ศรีราชา

2 วัน 1 คืน

วันแรก ไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว แล้วมาหามื้อเที่ยง กินแถวบางพระ บ่าย ชมสัตว์ทะเล ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เล่นน้ำที่บางแสน ตกเย็นหาอาหารกินที่แหลมแท่น

วันที่ 2 ไปลงเรือเที่ยวเกาะสีชังแต่เช้า ชมพระราชฐานเก่า เล่นน้ำที่หาดถ้ำพัง


เที่ยวพัทยา - เกาะล้าน - จอมเทียน

2 วัน 1 คืน (พักที่หาดพัทยา หรือ หาดจอมเทียน)

วันแรก มาพัทยา นั่งเรือไปเกาะล้าน ช่วงเย็นกลับมาขึ้นเขาพัทยา ชมวิว ไปหาอาหารทะเลกินแถวหาดจอมเทียน หรือ จะไปเดินเล่นชมความคึกคักของพัทยาใต้

วันที่ 2 ช่วงเข้าพักผ่อนสบายๆ ที่หาดที่พัก แล้วไปเที่ยวชมของแปลกๆ ตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นปราสาทสัจธรรม อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ หรือจะไป เล่นเครื่องเล่น ในพัทยาปาร์ก ดูหนังทะลุมิติ ขับรถโกคาร์ต


เที่ยวสัตหีบ

2 วัน 1 คืน

วันแรก ไปเที่ยวจกเสม็ด ชมเรือหลวง จักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล แล้วมาเล่นน้ำที่หาดนางรำ

วันที่ 2 ไปทางช่องแสมสาร ชมวิหารหลวงพ่อดำ แล้วเช่าเรือไปเที่ยวเกาะขาม ช่วงบ่ายขากลับ แวะเที่ยวหาดเตยงาม และไหว้ศาลกรมหลวงชุมพรฯ พร้อมกับ ชมวิวหมู่เกาะสัตหีบ ในช่วงเย็น


เส้นทางท่องเที่ยว "อิ่มบุญอย่างสุขใจ" 9 มงคลสถานศักดิ์สิทธิ์

2 วัน 1 คืน

วันแรก ช่วงเช้า เริ่มศักราชใหม่ในเทศกาลตรุษจีนรับสิริมงคลให้กับชีวิตพร้อมครอบครัวออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เส้นทางบูรพาวิถีลง ถ.สุขุมวิท เข้าสู่ตัวจังหวัดชลบุรี ถึงแยกเฉลิมไทยเลี้ยวซ้ายประมาณ 1.5 ก.ม. ก็จะถึง (1) "จี่ฮงเกาะ" "พุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย" บนเขาสุพรรณ สักการะเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างมาก เช่น ยี่เต็กฮุด , วิหารฮุ้นเทียนเหลา
จากนั้นออกเดินทางต่อ ผ่านตัวเมืองชลบุรีถึง อ่างศิลา สถานที่ตากอากาศแห่งแรกของไทย ในบรรยากาศยามเช้าของวิถีชาวประมงริมทะเล แวะชม ตึกมหาราช และ ตึกราชินี บริเวณโค้งอ่าวอ่างศิลาซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็น "อาศรัยสถาน" ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ถือเป็นที่พักตากอากาศ ชายทะเลแห่งแรกของไทยไม่ไกลกันนัก คือสถานที่ที่ต้องไม่พลาดจากการเดินทางในครั้งนี้ คือ (2) "วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม" "ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ อัศจรรย์ สวรรค์ มังกร" ขอเชิญนมัสการ และขอพรองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ (องค์พระจตุรพิธพรชัยเทพ) ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ชื่นชมความงดงามของสถานที่โดยเฉพาะ "มังกร" เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมากที่สุดในโลกถึง 2,840 ตัว ตรงข้ามกับ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อขอเชิญแวะนมัสการ (3) "พระโพธฺสัตว์ภาค พันเนตรพันกร" อีกหนึ่งภาคของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

จากนั้นออกเดินทางต่อ โดยใช้เส้นทางถนนเลียบชายฝั่งทะเลมุ่งหน้าสู่ เขาสามมุข ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในตราประจำจังหวัดชลบุรี เป็นเขาบนโค้งอ่าวซึ่งเป็นที่ตั้งของ (4) "ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข" ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเรือ และผู้คนทั่วไปอย่างยิ่ง พร้อมกับการอิ่มอร่อยกับร้านอาหารทะเลบรรยากาศทะเลที่ขึ้นไว้บริการให้เลือกอย่างมากมาย

ช่วงบ่าย บนถนนเลียบชายหาด ร่วมกันระลึกถึงความหลังกับ ชายหาดบางแสน สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตลอดของชาวไทย ก่อนออกจากบางแสนไม่ลืมที่จะต้องแวะ ตลาดหนองมน แหล่งรวมของกินของฝากจากเมืองชล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั้งสดและแห้ง

จากนั้นก็เดินทางต่อไปกับกิจกรรมอันเป็นกุศล มุ่งตรงอำเภอศรีราชาเลี้ยวขวาเข้าตัวอำเภอศรีราชา มุ่งสู่ เกาะลอย เกาะเล็กๆใกล้ชายหาดศรีราชา นมัสการ (5) "พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว" ซึ่งเป็นหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แกะสลัก โดยช่างฝีมือจากประเภทจีน ณ บริเวณใกล้ๆกันที่ท่าเรือเกาะลอยลงเรือโดยสารเพื่อทำกิจกรรมเสริมสิริมงคลอย่างสุขใจต่อเนื่อง มุ่งตรงสู่ เกาะสีชัง เกาะแห่งชีวิต ที่ตั้งของพระราชวังกลางทะเล เรือโดยสารใช้เวลาประมาณ 45 นาที ก็มาถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง เริ่มต้นการเดินทางบนเกาะด้วย สกายแล็ป เพื่อไปนมัสการ (6) "ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่" บนเขาคยาศิระ รูปแบบของสถาปัตยกรรมธรรมชาติ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ชาวสีชังให้ความเคารพนับถือ และโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมากราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมาก หากมีเวลาจะลองไปแวะที่ พระจุฑาธุชราชฐานพระราชวังกลางทะเลแห่งเดียวของไทยที่งดงามและล้ำค่า หรือจะไปที่ช่องเขาขาดและหาดหินกลม ด้านหลังเกาะจุดที่ชมทัศนียภาพพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากเช่นกัน

ช่วงเย็น ออกเดินทางกลับจากเกาะสีชังขึ้นฝั่งมุ่งหน้าสู่ เมืองพัทยาชายหาดแห่งความรื่นรมย์ของคนทั้งโลก เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะออกมาชื่นชมสีสันบรรยากาศ ยามค่ำคืนของเมืองพัทยาที่ไม่เคยหลับไหล ก็จะสร้างความสุขใจได้อีกรูปแบบหนึ่งเช่นกัน

วันที่ 2 ช่วงเช้า ออกจากที่พักใช้เส้นทาง ถ.สุขุมวิทขาออก หรือถนนเลียบชายหาดพัทยา สัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชายหาดพัทยา จนสุดหาดจอมเทียน ตัดออกถนนสุขุมวิท ในเส้นทางอำเภอสัตหีบ มุ่งตรงสู่เส้นทางอิ่มบุญอีกครั้งกับกิจกรรมอันเป็นมงคล ณ (7) "พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ ... พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" พระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 ประติมากรรมธรรมชาติ ศิลปะแบบสุโขทัยผสมล้านนาที่มีความงดงามอลังการ คุ้มค่าแก่การเดินทางมา อีกทั้งสามารถแวะชม สวนเกษตรธรรมชาติอันงดงามของไร่สวนองุ่น "Silver Lake" โดยคุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์...ก่อนอำลา แวะซื้อผลิตภัณฑ์จากไร่องุ่น แล้วออกเดินทางย้อนกลับในเส้นทางเดิมไม่ไกลนัก แยกขวามือตัดตรงสู่ (8) "วิหารเซียนอเนกกุศลศาลา" แหล่งรวมงานศิลปะไทย-จีน ชั้นสูงที่สำคัญยิ่งในประเทศไทยที่หาชมได้ยากยิ่ง สุดท้ายกับกิจกกรมเสริมสิริมงคลที่ (9) "วัดญาณสังวรารามมหาวิหาร" ซึ่งสามารถมองเห็นได้ไม่ไกลจากวิหารเซียน กับกิจกรรมที่เก้า กับวัดในพระองค์รัชกาลที่ 9 เพื่อความก้าวหน้าของตนเองและความ เจริญรุ่งเรืองของครอบครัว ชมความงดงามของสิ่งปลูกสร้างที่งดงามแต่เรียบง่าย และมีความหมาย เข้านมัสการพระประธานในพระอุโบสก "สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร" นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังมีศาลานานาชาติ หรือ ศาลามังกรเล่นน้ำให้ชมอีกด้วย จบท้ายของกิจกรรมอันเป็นกุศลในเส้นทาง "อิ่มบุญอย่างสุขใจ" 9 มงคลสถานศักดิ์สิทธิ์ และเดินทางกลับโดยสุขสวัสดิ์

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 3 (พัทยา) โทร.0 3842 7667, 0 3842 8750

จังหวัดชลบุรี :: สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอศรีราชา

ศรีราชา
เป็นอำเภอชายทะเล อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 24 กิโลเมตร แยกขวาจากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 118 เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ศรีราชาเคยเป็นสถานตากอากาศที่มีชื่อเสียงมาแต่เก่าก่อน เป็นที่ชุมชนหนาแน่นพอสมควร นักท่องเที่ยวมักแวะมาหาซื้อของทะเล และผลไม้ที่ขึ้นชื่อของศรีราชาคือ สับปะรด

เกาะลอยศรีราชา
ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล ตำบลศรีราชา ทางทิศเหนือของตลาดศรีราชา เกาะลอยเป็นเกาะเล็กๆ ใกล้ชายทะเลศรีราชา โดยมีสะพานเชื่อมกับชายฝั่ง บนเกาะมีสวนสาธารณะ และสวนเต่าทะเล บรรยากาศร่มรื่น ในเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ทิศใต้ของเกาะมีเนินเขาเล็กๆ มีวัดตั้งอยู่นับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้บรรยากาศธรรมชาติ และเป็นจุดชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ นอกจากนี้ยังเป็นท่าเรือสำหรับข้ามไปเกาะสีชังอีกแห่งหนึ่งด้วย

สวนเสือศรีราชา
ตั้งอยู่ที่ 341 หมู่ 3 ตำบลหนองขาม บนทางหลวงหมายเลข 36 กิโลเมตรที่ 9 เป็นสวนสัตว์ที่มีเสือพันธุ์เบงกอลมากกว่า 30 ตัว และมีสัตว์นานาชนิด เช่น ฟาร์มจระเข้ อูฐ ช้าง จิงโจ้ กวาง นกอีมู และสัตว์หายากอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและห้องพักไว้บริการด้วย ซึ่งเปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 338101-5

สนามกอล์ฟบางพระ
ตั้งอยู่ไกล้อ่างเก็บน้ำบางพระ ห่างจากชลบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท ตรงกิโลเมตรที่ 113 เข้าไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร ทางเข้าสนามกอล์ฟบางพระอยู่ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำบางพระ สนามกอล์ฟบางพระเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม มีทิวทัศน์สวยงาม มีร้านอาหาร มีที่พักชื่อโรงแรมบางพระ รีสอร์ท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทบางพระกอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. (02) 285-0670-2, 285-0741-2 หรือ ที่บางพระ โทร. (038) 341149-50

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระ มีเนื้อที่ ประมาณ 5,000 ไร่ การเดินทางสามารถไปได้ 2 ทาง คือ จากถนนสุขุมวิท แยกเข้าเส้นทางอ่างเก็บน้ำบางพระ ผ่านสนามกอล์ฟบางพระเข้าไปประมาณ 19 กิโลเมตร หรือจากทางหลวงหมายเลข 36 สายใหม่ (ชลบุรี-พัทยา-ระยอง) จะมีป้ายบอกทางเป็นระยะๆ สวนสัตว์แห่งนี้ดำเนินการโดยองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่สวนสัตว์เปิดแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้เห็นสัตว์ต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด จำนวนกว่า 5,000 ตัว ซึ่งสัตว์จะถูกปล่อยให้มีความเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ ไม่ถูกกักขังไว้ในกรง นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นชมสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด เช่น ลิง ค่าง ช้าง กวาง ม้าลาย แพะ นกยูง สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท รถยนต์คันละ 20 บาท รถบัสคันละ 40 บาท นักเรียนในเครื่องแบบ 5 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 311561, 321525

น้ำตกชันตาเถร
อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิท ประมาณ 15 กิโลเมตร ในเส้นทางที่เข้าไปยังสวนสัตว์เปิดเขาเขียว แยกซ้ายตรงทางเข้าวัดเขาไม้แดง มีป้ายบอกตรงทางแยกเข้าไปตามถนนราดยางอีก 7 กิโลเมตร ถนนในช่วงที่ใกล้จะถึงน้ำตกเป็นทางชัน น้ำตกแห่งนี้มีความสูงถึง 5 ชั้น วัดระยะทางได้ประมาณ 1 กิโลเมตร ทางเดินขึ้นลงอยู่ 2 ทาง คือ ทางเดินที่ลัดเลาะไปตามแนวน้ำตกหรือเดินตามโขดหินชั้นต่างๆ ของน้ำตก ในระยะหลังฤดูฝนเล็กน้อยน้ำตกจะสวยงามมาก ในฤดูแล้งแม้น้ำจะน้อยก็ยังมีสภาพที่ไปเที่ยวได้ น้ำตกแห่งนี้อยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ และสถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว ทางสถานีฯ มีกิจกรรมเข้าค่าย สำหรับเยาวชนที่มีความสนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า ผู้สนใจโครงการค่ายเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ สามารถติดต่อได้โดยส่งจดหมายถึงหัวหน้าสถานี ตู้ ป.ณ. 10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210

จังหวัดชลบุรี :: สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอบ่อทอง

สำนักวิปัสสนาพระธาตุเขาเจ้า
ตั้งอยู่บนเขาเจ้า (ภูเขาที่เป็นเขตแดนระหว่างอำเภอบ่อทองกับอำเภอหนองใหญ่) ตามเส้นทางสายเนินโมก-บ้านทับร้าง ตรงหลักกิโลเมตรที่ 9 แยกขวามือตามถนนลูกรัง 3 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่หลายปาง เช่น พระร่วงเปิดโลก พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระร่วงทิ้งดิ่ง และพระป่าเลไลย์

บ่อกวางทอง
อยู่ที่วัดบ่อกวางทอง ตำบลกวางทอง ถือกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และนอกจากนี้ ยังมีพระพุทธไสยาสน์ธรรมไพศาล องค์พระยาว 29 วา 9 ศอก 8 นิ้ว สูง 8.3 วา

ถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่อง
ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านบ่อทอง อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ่อทอง (ตลาดอมพนม) ไปประมาณ 19 กิโลเมตร ใช้ถนนสายคลองตาเพชร-เขาชะอางค์ ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก เป็นถ้ำใหญ่ที่จุคนได้เป็นพันคน นอกจากนี้ยังมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ถ้ำเขาชะอางค์ห้ายอด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง อยู่เลยเขาชะอางค์ทรงเครื่องไปประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้ถนนสายคลองตาเพชร-เขาชะอางค์ ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำใหญ่ มีหินงอกหินย้อยมากมาย ภายในถ้ำยังแบ่งออกเป็นถ้ำเล็กถ้ำน้อยหลายแห่ง

ถ้ำเขาชะอางค์โอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง แยกซ้ายมือบริเวณเขาชะอางค์ทรงเครื่องไปประมาณ 12 กิโลเมตร บริเวณถ้ำเป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรม

จังหวัดชลบุรี :: สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอบางละมุงและพัทยา

ข้อมูลทั่วไป

พัทยาเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ อยู่ทางด้านตะวันออกของอ่าวไทย ไปตามทางหลวงหมายสายสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ประมาณ 150 กิโลเมตร

การเดินทาง

การเดินทางไปพัทยาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา-ตราด) ถึงบ้านนาเกลือ กิโลเมตรที่ 150 มีแยกขวาเข้าพัทยา ถ้าใช้บริการของรถ บขส. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่สถานีขนส่งเอกมัย โทร. 391-2504 (รถธรรมดา) และ โทร. 391-9829 (รถปรับอากาศ) หรือ โทร.391-8097, 3912504 หรือที่สถานีขนส่งหมอชิดใหม่ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 936-2852-66 หรือจะใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศ เปิดบริการทุกวัน วันละ 1 เที่ยว รายละเอียดติดต่อสอบถาม โทร. 223-7010, 223-7020

จุดเด่นที่น่าสนใจ

พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำมากมาย แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปชมแนวปะการัง ได้แก่

เกาะล้าน
ตั้งอยู่ในแนวขนานกับหาดพัทยา อยู่ห่างจากอ่าวระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ตัวเกาะกว้าง 2 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร เกาะล้านมีหาดทรายขาวนวลเม็ดทรายละเอียด มีแนวปะการังมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวท้องกระจกหรือดำน้ำดูปะการังได้ ซึ่งมีหาดทรายที่เลื่องชื่อ ได้แก่ หาดตาแหวน อยู่ทางเหนือของเกาะ มีหาดทรายยาวประมาณ 750 เมตร เป็นหาดที่มีร้านค้าต่างๆ มากมาย เรือท่องเที่ยวมักมาจอดบริเวณนี้เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีหาดทรายขาวและสวยงาม หาดแหลมเทียน และหาดแสม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะล้าน หาดทรายยาวประมาณ 700 เมตร และ 100 เมตร ตามลำดับจัดเป็นหาดที่สวยงามและน่าประทับใจอีกแห่งหนึ่งของเกาะ โดยเฉพาะบริเวณแหลมเทียน มีความเงียบสงบและสะอาด ปัจจุบันมีร้านค้าไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่บ้าง หาดตาพัน อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ หาดยาวประมาณ 500 เมตร บนหาดมีเพิงพักชั่วคราว สำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด เรือท่องเที่ยวมัก มาจอดบริเวณหน้าหาดตลอดไปจนถึงแหลมเทียน ซึ่งจะมีปะการังอยู่โดยตลอด หาดนวล อยู่ทางทิศใต้ของเกาะ ชายหาดยาวประมาณ 450 เมตร เป็นหาดที่มีโรงแรมตั้งอยู่ มีนักท่องเที่ยวมาพักมากพอสมควรบริเวณนี้เป็นแหล่งดูปะการังอีกแห่งหนึ่ง นักท่องเที่ยวนิยมดูปะการัง จัดเป็นหาดที่น่าสนใจอีกหาดหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมี หาดแหลมหัวโขนด้านหน้า-หลัง แหลมทองหลาง แหลมถ้ำแร่ ฯลฯ ที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สำหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นกันที่เกาะล้าน ได้แก่ เล่นน้ำ ดูปะการัง เล่นเรือลากร่มชูชีพ เรือสกี เรือสกู๊ดเตอร์ เป็นต้น

เกาะครก
เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ในอ่าวพัทยา ห่างจากฝั่งประมาณ 8 กม. เกาะโดยรอบเป็นโขดหินมีหาดทรายอยู่เพียงหาดเดียวซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ คือ หาดเกาะครก ซึ่งมีความยาวเพียง 100 เมตรเศษ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำดูปะการังได้

เกาะสาก
อยู่ห่างจากเกาะล้านประมาณ 600 เมตร หรืออยู่ทางทิศตะวันตกของแหลมพัทยา ห่างออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเกาะขนาดเล็กโค้ง เป็นรูปเกือกม้าหงาย มีหาดทรายอยู่ 2 หาด คือ หาดทรายบริเวณอ่าวด้านเหนือ ซึ่งมีความยาวประมาณ 250 เมตร เรือนำเที่ยวมักจะจอดให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำบริเวณนี้ อีกหาดหนึ่งคือ หาดทางตอนใต้ของเกาะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับหาดแรก และมีทางเดินติดต่อกันได้ หาดนี้เป็นหาดเล็กๆ ยาวประมาณ 80 เมตร มีแนวปะการังอยู่บริเวณด้านหน้าหาด นักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำดูปะการังในบริเวณนี้ได้

หมู่เกาะไผ่
ประกอบด้วย เกาะไผ่ เกาะมารวิชัย เกาะเหลือม เกาะกลึงบาดาล ฯลฯ โดยมีเกาะไผ่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันอยู่ในความดูและของกองทัพเรือ กลุ่มเกาะไผ่อยู่หางจากฝั่งพัทยาประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บนยอดเขาของเกาะไผ่มีกระโจมไฟตั้งอยู่นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อน เล่นน้ำทะเล ดำน้ำ ชมปะการังและตกปลากันมาก

นักท่องเที่ยวที่สนใจไปท่องเที่ยวยังเกาะแก่งต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถติดต่อเช่าเรือซึ่งมีบริการ ทั้งเรือนำเที่ยวขนาดจุคนได้ ตั้งแต่ 20-80 คน หรือเรือเร็ว ขนาดจุคนได้ 10-15 คน ได้บริเวณถนนชายหาดหรือที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ส่วนอัตราค่าเช่าเรือ ขึ้นอยู่กับจุดท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยว ตลอดจนขนาดและชนิดของเรือ และเกาะเหล่านี้สามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้ พักค้างแรมไม่ได้ต้องเตรียมอาหารและน้ำไปเอง

หาดพัทยา
เป็นหาดรูปโค้ง อยู่ในตัวเมือง พัทยา มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ เป็นหาดที่มีถนนเลียบชายหาดที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ชายหาดทางด้านเหนือเป็นบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบ นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำนั่งพักผ่อน หรือเล่นกีฬาทางน้ำต่างๆ ส่วนชายหาดช่วงกลางไปจนถึงสุดหาดทางด้านใต้ เป็นบริเวณที่มีธุรกิจการบริการหนาแน่น ทั้งแหล่งอาหารเครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก ตลอดจนแหล่งบันเทิงมากมาย

เขาพัทยา (เขาพระบาท)
เป็นภูเขาเตี้ยๆ ที่มีทางลาดยางขึ้นไปจนถึงยอดเขาได้ เมื่อขึ้นไปจนถึงยอดเขา จะแลเห็นทัศนียภาพของบริเวณเมืองพัทยา และอ่าวพัทยาได้โดยรอบ ปัจจุบันเขาพัทยาได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุ ส.ทร. 5 ของทหารเรือ บนยอดเขามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่

หาดนาจอมเทียน
เป็นหาดที่อยู่ทางทิศใต้ อยู่หางจากตัวเมืองพัทยาประมาณ 4 กิโลเมตร ชายหาดมีความยาว 6 กิโลเมตร มีถนนที่ร่มรื่นเลียบชายหาดโดยตลอด หาดนาจอมเทียนเป็นหาดที่เงียบสงบ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศนิยมเดินทางไปพักผ่อน เล่นน้ำ เล่นกระดานโต้คลื่น ขับเรือสกู๊ตเตอร์และเล่นกิจกรรมทางน้ำอื่นๆ บริเวณชายหาดมีร้านอาหารร้านค้า ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

หาดวงพระจันทร์
อยู่ทางด้านทิศเหนือของอ่าวพัทยา ทางเข้าเดียวกับโรงแรมเซ็นทรัล วงศ์อมาตย์ ชายหาดมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรเศษเป็นหาดที่เงียบสงบ เหมาะที่จะเล่นน้ำและพักผ่อน

สวนเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งอยู่ ณ บริเวณเชิงเขาพัทยา ถนนพระตำหนักเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2531 มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ บริเวณสวนประดับไปด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ มีลานอเนกประสงค์ และเส้นทางลัดเลาะตามไหล่เขาสำหรับเดินหรือวิ่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน ทุกๆ วันมีผู้คนไปพักผ่อน ตลอดจนวิ่งออกกำลังกายและชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทยา ณ บริเวณนี้กันเป็นจำนวนมาก

วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม
ตั้งอยู่ที่ถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง เป็นวัดที่เก่าแก่ คาดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงหยุดทัพสมัยตีฝ่าวงล้อมพม่า เมื่อตอนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียกรุงครั้งที่ 2 ภายในวัดมีอาคารสร้างด้วยไม้คู่เก่าแก่มาก

เมืองจำลอง
แยกซ้ายบนถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 143 เป็นสถานที่รวบรวมสิ่งจำลองของปูชนียสถาน โบราณสถานที่สำคัญทั้งในประเทศ(มินิสยาม) เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานพระราม 9 ปราสาทหินพิมาย ฯลฯ และทวีปยุโรป(มินิยุโรป) เช่น สะพานทาวเวอร์บริด, หอไอเฟล, หอเอนปิซา ฯลฯ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 25 เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 80 บาท ชาวต่างประเทศ 200 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 271-1896, 616-1533 หรือที่พัทยา โทร. (038) 421628, 424232, 726201-2

สนามรถแข่งเล็ก (โกคาร์ท)
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะประลองความเร็วให้เช่าขับขี่ โดยคิดค่าบริการ10 นาที่ 300 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. (038) 728410

สวนป่าพนารักษ์
ตั้งอยู่บนถนนพรประภานิมิตร โดยแยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท ตรงหลักกิโลเมตรที่ 145 เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้รักความสงบ ภายในสวนมีสระว่ายน้ำ บ่อตกปลาพร้อมอุปกรณ์ตกปลาให้เช่า และสนามกอล์ฟเล็ก นอกจากนี้ ยังมีที่พักทั้งประเภทเรือนพักและเต๊นท์ ไว้บริการนักท่องเที่ยว ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองห้องพักได้ที่บริษัทพนารักษ์ จำกัด โทร. (038) 249155 หรือ สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. (02) 521-0763

หมู่บ้านช้างพัทยา
ตั้งอยู่บนถนนพรประภานิมิตร เส้นทางเดียวกับสวนป่าพนารักษ์ และสนามกอล์ฟสยามคันทรี่คลับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทุกวันจะมีการแสดงของช้าง และการแสดงการจับช้างป่าในเวลา 14.30 น. วันละ 1 รอบ ใช้เวลาแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าเข้าชมท่านละ 250 บาท นอกจากนี้ ยังมีบริการขี่ช้างชมป่าวันละ 4 รอบ คือ เวลา 08.30, 10.00, 12.00, และ 16.00 น. คิดราคาท่านละ 600 บาท (มีเครื่องดื่มพร้อมผลไม้บริการ) รายละเอียดติดต่อเคาน์เตอร์ในโรงแรมทรอปิคคาน่า โทร. (038) 428648, 249145, 249818

อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 22/1 หมู่ 1 ตำบลหนองปลาไหล จากถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายตรงหลักกิโลเมตรที่ 140 ใกล้สะพานลอยหน้าวัดสว่างฟ้า เข้าไปตามถนนชัยพรวิถี (ทางหลวงหมายเลข 3024) เส้นทางเดียวกับอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเนื้อที่เกือบ 100 ไร่ ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหินและสวนไม้หายาก จัดแต่งบริเวณอย่างสวยงามร่มรื่นที่น่าสนใจ คือ ต้นไม้ที่กลายเป็นหินมีอายุนับล้านปี และไม้ดัดไทยที่มีอายุ 200 ปี นอกจากนี้ ยังมีบ่อเลี้ยงจระเข้ และสัตว์หายาก เช่น หมีเผือก ม้าเผือก เป็นต้น มีการแสดงจับจระเข้ การแสดงมายากล และสัตว์แสนรู้ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชม คนไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 250 บาท ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 249347-9 หรือสำนักงานที่กรุงเทพฯ โทร. 579-4008, 579-5033

พิพิธภัณฑ์ขวด
79/15 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท ซอยเสรี เมืองพัทยา เป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นคุณค่าทางจิตใจ ความรู้สึก และทัศนะมุมมองของชาวต่างประเทศ ที่ชื่อ มิสเตอร์ปิเตอร์ เบย์เดอเลย์ ชาวฮอลแลนด์ ซึ่งมีต่อวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง โดยเขาได้แสดงความสวยงามอันเยี่ยมยอดด้วยสิ่งประดิษฐ์ในขวดแก้ว ที่เด็มไปด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมเก่าแก่ และความเรียบง่ายของวัฒนธรรมบางประเทศ อีกทั้งได้รวบรวมยานพาหนะทางน้ำคือ "เรือ" ที่มีมากมาย หลายรูปแบบทั้งที่เรียบง่ายและวิจิตรบรรจง ซึ่งสุภาพบุรุษผู้นี้ได้พากเพียรพยายามใช้เวลาวันละ 14 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องกันจนถึง 5 ปี จนกระทั่งประสบผลสำเร็จ ซึ่งเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 422957

สวนน้ำพัทยาปาร์ค
ตั้งอยู่ที่ถนนจอมเทียน มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ภายในมีสระน้ำวนและบันไดลื่นขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาพักผ่อนและเล่นน้ำ อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50-100 บาท นอกจากนั้น ยังมีโรงแรมและบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว สนใจติดต่อได้ที่ โทร. (038) 251201-8 สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. (02) 511-0717, 511-4778 และ 938-0449

สวนกล้วยไม้ศิริพร
ตั้งอยู่เลขที่ 235/14 หมู่ 5 ถนนเนินพลับหวาน ตำบลหนองปรือ จากถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายเยื้องกับทางแยกไฟแดงพัทยากลาง เข้าไปประมาณ 800 เมตร ด้านขวามือ ภายในสวนมีกล้วยไม้นานาชนิดให้ชมและเลือกซื้อทั้งดอกและพันธ์ไม้ เช่น พันธุ์แคทลียา แวนด้า เดโดรเบียม เอสโคแซนด้า บอมปาดัว เป็นต้น เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. (038) 429013, 421536, 425814

สนามแข่งรถพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
เป็นสนามแข่งรถจักรยานยนต์ระดับนานา ชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 326 ไร่ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 36 (พัทยา-ระยอง) ห่างจากตัวเมืองพัทยาประมาณ 15 กิโลเมตร มีการแข่งขันเป็นประจำในวันเสาร์และอาทิตย์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (01) 3231616 หรือที่กรุงเทพฯ โทร. (02) 971-6450, 522-1731-8, 2803547

พัทยาคาร์ท สปีดเวย์
เป็นสนามแข่งรถเล็ก ตั้งอยู่ที่ 248/2 หมู่ที่ 2 บนถนนเทพประสิทธิ์ ซึ่งเป็นถนนเชื่อม ระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาหาดนาจอมเทียน ห่างจากตัวเมืองพัทยาไปทางตอนใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร ภายในสนามมีทางวิ่งสำหรับนักขับมืออาชีพและมือสมัครเล่นแยกจากกัน เปิดทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.30-19.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. (038) 422044

เลคแลนด์ วอเตอร์เคเบิ้ล สกี
ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ตรงหลักกิโลเมตรที่ 150.5 อยู่ห่างจากตัวเมือง พัทยาประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและที่เล่นสกีแห่งหนึ่งของเมืองพัทยา ประกอบด้วยบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ในเนื้อที่กว่า 27 ไร่ มีชุดสกีสำหรับใช้สายเคเบิ้ลลาก นับเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารไว้บริการด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (038) 232690-20

อ่างเก็บน้ำห้วยซากนอก
เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่ บรรยากาศโดยรอบเย็นสบายเหมาะที่จะนั่งพักผ่อน ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีนกเป็ดน้ำ นกนางแอ่น และนกกระยาง จำนวนนับหมื่นตัวบินมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ การเดินทางจากถนนสุขุมวิท ประมาณกิโลเมตร ที่ 150 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างสนามกอล์ฟกรีนเวย์ไปประมาณ 4 กิโลเมตร

บำรุงเซลลิ่ง แอนด์ พารามอเตอร์ เซ็นเตอร์
เป็นแหล่งสอนและเล่นกีฬาทางน้ำ เช่น วินด์เซิร์ฟ เรือใบ พารามอเตอร์ (Paramotor) พาราไกล์เดอร์ (Paraglider) นอกจากนี้ ยังมีสนามขี่ม้าด้วย ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยซากนอก การคิดราคาเป็นคอร์ส หรือเป็นรายชั่วโมง หลังจากจบการเรียนแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก The Royal Yacht Association (RYA.) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและเรือ เช่น เรือแคนนู (CANOE) เรือแคทามารัน (CATAMARAN) และเรือไค-แอ็ค (Kayak) ให้เช่าพายเล่นอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจกีฬาทางน้ำดังกล่าว สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบำรุง รวมทรัพย์ โทร. (01) 3544986, 946-7859

พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ (เชื่อหรือไม่)
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมนำเรื่องราวที่แปลกประหลาดและมหัศจรรย์จากทั่วโลกมาจัดแสดงไว้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า ถนนเลียบชายหาด พัทยาใต้ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. อัตราค่าเข้าชม พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ (038) 710294-6 หรือ กรุงเทพฯ โทร. (02) 3815151

โรงภาพยนต์ทะลุมิติ
ซึ่งเป็นโรงภาพยนต์ที่ใช้ระบบพิเศษ ทำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้ เลขที่ 218 ถนนเลียบชายหาด พัทยา เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. โรงภาพยนต์ทะลุมิติ 90 บาท และเลเซอร์เทรค 90 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 710294-6 หรือ กรุงเทพฯ โทร. 381-5151

การแสดงโชว์ คาบาเร่ต์
ในเขตเมืองพัทยา มีสถานที่เปิดแสดงอยู่ 2 แห่ง คือ

- อัลคาซาร์
ตั้งอยู่ที่ 78/14 ถนนพัทยา 2 เปิดให้เข้าชมทุกวันๆ ละ 3 รอบ คือ เวลา 18.00, 20.00, 21.30 น. และวันเสาร์เพิ่มรอบ 23.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 200, 250 บาท ชาวต่างประเทศ 400, 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 410225-7

- ทิฟฟานี โชว์
ตั้งอยู่ที่ 464 หมู่ 9 ถนนพัทยา 2 เปิดให้เข้าชมการแสดงทุกวันๆ ละ 3 รอบ เวลา 19.00, 20.30, 22.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 200, 250 บาท ชาวต่างประเทศ 400, 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 429642, 421700-5

ศูนย์ฝึกสอนลิง-พัทยา
ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 151 ซอยชัยพฤกษ์ ถนนสุขุมวิท พัทยา มีวันละ 5 รอบ คือ

รอบเช้า เวลา 09.00, 11.00 น. รอบบ่าย 13.00, 14.00 น. และ รอบเย็น 17.00 น.

ซึ่งจะมีการโชว์ 5 รายการ คือ การตีไก่ การโชว์ลิง และการโชว์งูเห่า งูหลาม อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 250 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 756367, (01) 813-5862

ศูนย์ฝึกขี่ม้าพัทยา
ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวง 36 กิโลเมตรที่ 11 ก่อนถึงสนามแข่งรถพีระเซอร์กิต อัตราค่าเช่าขี่ม้า 1 ชั่วโมง 700 บาท สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 251984, (01) 942-2409


จังหวัดชลบุรี :: เทศกาล งานประเพณี

งานประจำจังหวัดชลบุรี
เป็นงานประจำปีที่ชาวจังหวัดชลบุรีได้ร่วมกันจัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 กิจกรรมของงานได้รวมงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ และงานกาชาด ไว้ด้วยกัน โดยถือเอาประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี เป็นวันจัดงานกิจกรรมของงานประกอบไปด้วย ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงโขนของกรมศิลปากร และการแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการและการออกร้าน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมไว้สืบไป

งานเทศกาลวันไหล
พอถึงเดือนเมษายน อากาศในเมืองไทยก็ยิ่งร้อนขึ้น แต่คนโบราณนั้นเข้าใจคิดประเพณีสงกรานต์ไว้คลายร้อน และถือเป็นวันปีใหม่ของไทย ประเพณีสงกรานต์ในภาคกลางมักจะเล่นกันระหว่างวันที่ 13-14-15 ของเดือนเมษายน ส่วนในภาคตะวันออกนั้นจะแตกต่างจากที่อื่นคือ จะเริ่มเล่นสาดน้ำกันประมาณวันที่ 16 หรือ 17-18-19 เมษายน โดยเรียกกันว่า "วันไหล"

สำหรับเมืองพัทยา ได้กำหนดจัดงานวันไหลในวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีรดน้ำดำหัว ขบวนแห่วันไหล การสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ เป็นต้น

งานเทศกาลพัทยา
จัดขึ้นประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ชื่อเสียงของเมืองพัทยา มีการจัดขบวนแห่ที่ประดับด้วยดอกไม้ที่สวยงาม การประกวดนางงามพัทยา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย แข่งขันกีฬาทางน้ำ การประกวดก่อปราสาททราย การจุดพลุและดอกไม้ไฟที่ริมทะเล การแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

งานประเพณีกองข้าว
อำเภอศรีราชา เป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวเมืองชลบุรี ปัจจุบันมีที่อำเภอศรีราชาที่ยังคงรักษาประเพณีนี้อยู่ โดยจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 19-21 เดือนเมษายน ของทุกปี สถานที่จัดอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีราชา และที่บริเวณเกาะลอยศรีราชา กิจกรรมของงานจะประกอบไปด้วยการจัดขบวนแห่ที่นำโดยกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่และหน่วยงานต่างๆ ที่แต่งกายด้วยชุดไทยประจำบ้านเข้าร่วมขบวน พิธีบวงสรวงและเซ่นสังเวยผี การสาธิตประเพณีกองข้าว การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เป็นต้น

งานประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน
เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุขได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า งานทำบุญวันไหล คือ การที่ประชุมในหมู่บ้านต่างๆ ได้มาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย โดยการนิมนต์พระทุกวัดที่อยู่ในเขตตำบลแสนสุขมาประกอบพิธีสงฆ์ มีการทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำ หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย เล่นสาดน้ำ การละเล่นและกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น

งานบุญกลางบ้านและเครื่องจักสานพนัสนิคม
เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวอำเภอพนัสนิคม ซึ่งจะจัดขึ้นในราวเดือน 3-6 (ไทย) โดยผู้เฒ่าหรือชาวบ้านที่เป็นที่นับถือจะเป็นผู้กำหนดวันทำบุญและทำพิธีสะเดาะเคราะห์ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของชาวบ้าน หลังพิธีสงฆ์จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันและมีการละเล่นพื้นบ้าน

งานประเพณีวิ่งควาย
เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นเดือนตุลาคมของทุกปี นอกจากที่จัดที่อำเภอชลบุรีแล้ว ยังมีการจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในอำเภอบ้านบึง อำเภอหนองใหญ่ ในวันงานชาวไร่ ชาวนาจะตกแต่งควายของตนอย่างสวยงามด้วยผ้าแพรสีต่างๆ และนำควายมาชุมนุมกันที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด มีการแข่งขันวิ่งควาย ประกวดสุขภาพควาย ประกวดการตกแต่งควาย ประกวดนางงามน้องนางบ้านนา เป็นต้น

จังหวัดชลบุรี :: ของฝาก ของที่ระลึก

เครื่องจักสานพนัสนิคม

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบสานต่อจากบรรพบุรุษชาวลาว มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในความประณีต โดยเฉพาะของพื้นบ้าน คือ กระจาดและฝาชี แหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่ตำบลไร่หลักทอง ห่างจากตัวอำเภอตามเส้นทางไปฉะเชิงเทรา 4 กิโลเมตร มีจำหน่ายที่ ตลาดจักสาน บริเวณถนนเกาะแก้ว หลังตลาดสดเทศบาล (ตลาดเก่า) นอกจากนี้ ที่ศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ ตามโครงการพระราชดำริ (โทร. 0 3846 1313) ข้างโรงเจ ถนนอินทอาษา ก็มีการผลิตเครื่องจักสานซึ่งออกแบบสวยงาม ลวดลายละเอียดเป็นพิเศษ ส่งไปจำหน่ายที่ศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา

อาหารท้องถิ่น

ได้แก่ ห่อหมก แจงลอน (เครื่องปรุงคล้ายห่อหมก ปั้นเป็นก้อนกลมเสียบไม้ย่าง) หอยจ๊อ และขนมหวานนานาชนิด ได้แก่ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ ผลไม้กวน ผลไม้แช่อิ่ม ขนมจากและที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ ข้าวหลาม ซึ่งมีความหวานมันเป็นที่รู้จักของนักชิมโดยทั่วไป ส่วน ผลไม้ ได้แก่ ขนุน สับปะรด และมะพร้าวอ่อน มีแหล่งจำหน่ายที่ตลาดหนองมน นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นบ้าน ได้แก่ แกงลาว (แกงข้นทำจากหน่อไม้และใบย่านาง) ขนมก้นถั่ว (คล้ายขนมถ้วยทำจากแป้งและกะทิ) มีขายในตลาดสดทรัพย์สินในตัวเมืองชลบุรี เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวและก๋วยเตี๋ยวเป็ด อาหารขึ้นชื่อของอำเภอบ้านบึง

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป

จำพวก กุ้งแห้ง ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้งและปรุงรส กะปิ น้ำปลา ฯลฯ แหล่งจำหน่ายอยู่ที่ตลาดหนองมน

ผลิตภัณฑ์จากหิน

เช่น ครกหิน หินลับมีด หินแกะเป็นรูปสัตว์ สิงห์ ช้าง ม้า และอื่น ๆ จำหน่ายกันมากที่ อ่างศิลา ซึ่งอยู่ระหว่างทางจากชลบุรีไปบางแสน

ผลไม้ดินปั้น

ผลิตที่บ้านหนองพรหม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเริก ตามเส้นทางสายพนัสนิคม-เกาะโพธิ์ (ทางหลวงหมายเลข 3246) ประมาณ 10 กิโลเมตร มีการปั้นดินเหนียวเป็นผลไม้ต่าง ๆ ขนาดย่อส่วนนำไปตากแดดจนแห้งแล้วนำไปทาสีให้เหมือนของจริง จากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งสนิท เหมาะสำหรับเป็นของขวัญ หรือของประดับบ้าน


ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

อำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา

เอ๊าท์เล็ท มอลล์ พัทยา
(Outlet Mall) พัทยา ชลบุรี สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0 2434 6921-8 (จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น ของแต่งบ้าน)

เครื่องประดับ

Gems Gallery
555 ถ.พัทยาเหนือ นาเกลือ บางละมุง โทรศัพท์ : 0 3837 1222-31

World Gems Collection
98 หมู่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง โทรศัพท์ : 0 3841 2333

:: สารบัญเว็บไซท์ ::

:: ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ::

สารบัญเว็บไซท์ > ท่องเที่ยว > ข้อมูล และสถานที่ท่องเที่ยว > ภาคตะวันออก > ชลบุรี

จำนวนเว็บไซท์ในหมวดนี้ : 17 [ แนะนำเว็บไซท์ได้ที่นี่ ]


จังหวัดชลบุรี
แนะนำข้อมูลทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท โรงแรม จังหวัดชลบุรี พัทยา บางแสน แผนที่ การเดินทาง ร้านอาหาร เทศกาล งานประเพณี ของฝาก ประวัติความเป็นมา คำขวัญประจำจังหวัด
http://www.relaxzy.com/province/chonburi/

จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลประวัติเมืองชลบุรีแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะและวิถีการดำเนินชีวิตของคนเมืองชล การวางแผนมาเที่ยว...
http://www.choncity.com

จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชลบุรี ประวัติจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ทำเนียบส่วนราชการ การจัดร...
http://www.chonburi.go.th

พัทยาซิตี้
ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองพัทยา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว นำเที่ยว ที่พัก ร้านอาห...
http://www.pattayacity.com

พัทยาดอทคอม
ศูนย์กลางเมืองพัทยา รวมรายละเอียด สนามกอล์ฟ โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และเทศกาลต่าง ๆ
http://www.pattaya.com

พัทยาดอทเน็ท
ข้อมูลโรงแรมต่างๆ ในพัทยา จองห้องพักออนไลน์ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในพัทยา การเดินทาง และสภาพอากา...
http://www.pattaya.net

ปราสาทไม้สัจธรรม พัทยา
ปราสาทสัจธรรม ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า วังโบราณ หรือ ปราสาทไม้ เป็นสถาปัตยกรรมที่ทำด้วยไม้แกะสลั...
http://www.sanctuaryoftruth.com/

พัทยา
ข้อมูลเมืองพัทยา ทำเนียบนายกเมืองพัทยา ทำเนียบผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา โครงสร้างการบริหารเมื...
http://www.pattayacityhall.go.th

พัทยา
ข้อมูลของพัทยา จังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท สิ่งอำนวยความสะดวก สะถานที่ท่องเที่ยว ห...
http://www.pattayainformation.com

พัทยา
ข้อมูลของพัทยา จังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท สิ่งอำนวยความสะดวก สะถานที่ท่องเที่ยว ห...
http://www.pattayainformation.com

พัทยา
ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน ร้านอาหาร โร...
http://www.pattayai.com

พัทยา (Pattayanet)
ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองพัทยา เช่น ข้อมูลทั่วไป สถานบันเทิง รายงานอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โรงแรม...
http://www.pattayanet.com/

พัทยาอินโฟไกด์
ข้อมูลการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับเมืองพัทยา ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมในตอนกลางวันและแสงสีกลาง...
http://www.pattaya-info-guide.com

พัทยาอินไซด์
เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เสนอข้อมูลทั่วไปของเมืองพัทยา สถานที่ท่องเท...
http://www.pattayainside.com

พัทยาเพจส์
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพัทยา สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ
http://www.pattayapages.com

พัทยาไทยแลนด์
ข้อมูลการท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาคตะวันออก พัทยา รวมข้อมูลโรงแรม รีสอร์ท และข้อมูลการท่องเที่ยวของเม...
http://www.pattayathailand.com

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ประวัติอำเภอสัตหีบ ประวัติของวัดสัตหีบและหลวงพ่ออี๋ ประวัติกรมหลางชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แผนที่ของอำเ...
http://www.sattahipbeach.com


จังหวัดชลบุรี :: สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเกาะสีชัง

ข้อมูลทั่วไป

แต่ก่อนสีชัง เป็นกิ่งอำเภอ ในจังหวัดชลบุรี แต่ปัจจุบันฐานะของสีชัง มีศักดิ์ศรีเป็นถึงอำเภอ แต่ความเป็นอำเภอของเกาะสีชังนั้น ประกอบไปด้วย เกาะเล็ก เกาะน้อยข้างเคียงอีก 8 เกาะ มีเนื้อที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร

ร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ชุมชนเกาะสีชัง เป็นรูปเป็นร่างขึ้น กลายเป็นอำเภอเกาะสีชัง ซึ่งมี 7 หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน อยู่บนเกาะ ส่วนอีก 1 หมู่บ้าน อยู่บนเกาะขาม ใกล้ๆ กับเกาะสีชังนั่นเอง


การเดินทาง

ขึ้นรถที่สถานีขนส่งเอกมัย มีทั้งรถธรรมดา และปรับอากาศ ไปลงที่ศรีราชา ค่ารถทัวร์คนละ 61 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 - 2 ชม. เมื่อถึงศรีราชาแล้วไปลงเรือที่ท่าเรือ ศรีราชา มีเรือออกดังนี้


เกาะสีชัง - ศรีราชา ศรีราชา - เกาะสีชัง
06.00 น.
08.00 น.

08.00 น.
10.00 น.

11.00 น.
12.00 น.

14.00 น.
14.00 น.

16.00 น.
16.00 น.

18.00 น.
18.00 น.

20.00 น.
(เที่ยวสุดท้าย)ค่าโดยสารเที่ยวละ 20 บาทต่อคน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

บริการอื่นๆ
รถนำเที่ยวรอบเกาะ มีรถสามล้อ หรือที่เรียกกันว่า สกายแลป นั่งได้คันละ 4 - 5 คน นำเที่ยวชมเกาะสีชัง

รอบเล็ก ราคา 150 บาท วิ่งครึ่งเกาะ
รอบใหญ่ ราคา 250 บาท วิ่งรอบเกาะ


จุดเด่นที่น่าสนใจ

พระจุฑาธุชราชฐาน (ท่าวัง)
พระราชวังจุฑาธุชราชฐานนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จแปรพระราชฐาน มายังชายฝั่งตะวันออก และเป็นที่ประทับรักษาพระองค์ หรือตากอากาศของพระบรมศานุวงศ์ เนื่องจากทรงพระราชดำริว่า เกาะสีชังมีภูมิสถาน และอากาศดี

การก่อสร้างนี้ ประกอบไปด้วยตึก 3 หลังคือ ตึกวัฒนา หลังสิบแปดเหลี่ยม ตึกผ่องศรี หลังยาวชื่อ ตึกอภิรมย์ แม้จะผ่านลมผ่านฝน ผ่านแดดมานับร้อยปีจนชำรุดทรุดโทรมลงไป แต่กรมศิลปากร ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ ขึ้นใหม่ พระราชวังจุฑาราชฐานนี้ ประกอบด้วย พระที่นั่ง 4 องค์ ตำหนัก 14 หลัง ศาลา 1 หลัง

สิ่งก่อสร้างสำคัญแห่งหนึ่งที่ไม่ควร พลาดชมก็คือ วัดอัษฎางคนิมิตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการ สร้างพระราชฐาน ณ. เกาะสีชัง จัดเป็นพระอารามขนาดเล็ก อยู่เชิงยอดเขาพระจุลจอมเกล้าด้านใต้ ชายหาดที่นี่ยังสามารถเล่นน้ำได้ด้วย ชื่อ หาดทรายแก้ว

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม จัดเป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2435 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก

ปัจจุบันแม้จะผ่านการปฏิสังขรณ์หลายครั้ง แต่ยังคงความงามไว้ได้ โดยเฉพาะ อุโบสถ หอระฆัง พระพุทธบาทจำลอง และพระประธาน ปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะ ที่งดงามมาก

เจ้าพ่อเขาใหญ่
นอกจากจะเป็นที่เคารพสักการะของคนสีชังแล้ว ยังเป็นที่สักการะที่ชาวต่างประเทศให้ความเคารพนับถือกันมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีคนมาบวงสรวง กราบไหว้กันอย่างเนืองแน่น เจ้าพ่อเขาใหญ่ยังเปี่ยม ด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม เช่นกระถางธูป เสาระเบียง และรูปบูชาต่างๆ

รอยพระพุทธบาท
เหนือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ขึ้นไป บนเขาจะเป็นที่ตั้งของรอยพระพุทธบาทที่ อัญเชิญมาจากอินเดีย และเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งสองนี้อยู่สูงสุดของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดบนเกาะสีชัง ที่สำคัญสำหรับคนรักธรรมชาติ บนยอดเขาแห่งนี้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่งดงามมาก จะมองเห็นตัวเกาะสีชังทั้งเกาะ รวมถึงเกาะขามใหญ่ และทะเลกว้างไกล และต้นไม้น้อยใหญ่ บนเขาแห่งนี้ยังมีเจ้า กระรอกขาววิ่งบนต้นไม้ ให้เห็นเป็นบุญตาอีกด้วย

พระเหลือง
พระเหลืองนี้ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเกาะ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่นี่เป็นวัด และมีถ้ำจักรพงษ์ ซึ่งเป็นผลงานของธรรมชาติ นักท่องเที่ยวนิยมไปไหว้พระ นอกจากนั้นบนเนินเขานี้ ยังมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล แม้จะไม่สูงมากเหมือนจัดชมวิวอันเป็นที่ตั้งของรอยพระพุทธบาทก็ตาม

เดินลงจากวัดจะเห็นเก๋งจีนเก่าคร่ำครึ แต่ซ่อนไว้ด้วยความสวยงาม เป็น เก๋งจีน สมัยรัชกาลที่ 5 พระราชทานไว้สำหรับประกอบพิธีการต่างๆ

แยกซ้ายไปอีกนิดก็จะถึง ศิลาจารึก บนแผ่นหิน ที่ตั้งใกล้สนามฟุตบอลประจำเกาะ แผ่นหินขนาดใหญ่นี้จะ สลักเรื่องราวความเป็นมาของ เกาะสีชัง ใช้ภาษาแบบดั้งเดิม ต้องใช้เวลาสะกดบ้างตัวกันหน่อย ลองไปอ่านดูก็แล้วกันนะครับ

แหลมถ้ำพัง
ชายหาดที่นี่คลื่นแรงเป็นลูก นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำ แม้แต่ชาวเกาะเองก็ชอบไปเล่นน้ำ เล่นคลื่น ที่สำคัญแหลมนี้ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม และเป็นที่แค้มปิ้งได้ มีห้องน้ำ มีร้านค้าได้พออาศัย วิธีการก็คือใช้บริการสามล้อ ให้ไปส่ง และนัดให้ไปรับในวันถัดไป ราคา 150 บาท

ช่องเขาขาด
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเช่นกัน แต่ไม่มีที่แค้มปิ้ง ลมจะแรง บริเวณนี้นิยมเป็นที่ตกปลา ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่อยากนั่งเรือออกไปลอยลำ สามารถนั่งตกปลาที่นี่ได้ และอยู่ไม่ไกลจากที่พักย่านชุมชน สามารถเดินเท้าได้สบายๆ

เกาะขามใหญ่
เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านที่มีไม่กี่หลัง หากคุณอยากไปเที่ยวชมก็ใช้บริการเรือเหมาไปส่ง บนเกาะขามใหญ่พอมีที่เล่นน้ำ ตรงบริเวณหมู่บ้าน และมีที่ตกปลาตามโขดหินต่างๆ รอบเกาะขามใหญ่ไม่มี รีสอร์ท แต่หากจะไปแค้มปิ้งก็พอไหว

จังหวัดชลบุรี :: สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอพนัสนิคม

หอพระพนัสบดี
ตั้งอยู่กลางสระน้ำเทศบาล ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม ภายในเป็นองค์พระพนัสบดีจำลอง ซึ่งสร้างเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2517 ส่วนองค์จริงกรมศิลปากรอายัดไว้เมื่อ พ.ศ. 2474 พระพนัสบดีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มีอายุประมาณ 1,200-1,300 ปี แกะสลักจากหินดำเนื้อละเอียด มาจากอินเดีย ประทับยืนบนหลังสัตว์ประหลาดที่สร้างขึ้นจากจินตนาการ รูปร่างคล้ายนก ดวงตากลมโปนโต แก้มเป็นกระพุ้ง จะงอยปากใหญ่งุ้มแข็งแรง ปลายจะงอยปากจากบนลงล่างมีรูทะลุคล้ายกับจะแขวนกระดิ่งได้ มีเขาทั้งคู่บิดเป็นเกลียวงอเข้าหากันคล้ายเขาโค ตั้งอยู่เหนือตา ที่โคนเขามีหูสองหูอย่างหูโค มีปีกสองข้างใหญ่สั้นที่กำลังกางออก ขาทั้งสองข้างพับแนบทรวงอกยกเชิดขึ้นอย่างขาของครุฑที่กำลังเหินลม

พระพุทธมิ่งเมือง
เป็นพระรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยไม้ประดู่ ลักษณะเป็นศิลปะของชาวลาว สร้างในราว พ.ศ. 2371 เป็นการสร้างขึ้นของชาวลาวอพยพที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแถบนี้ เดิมประดิษฐานอยู่ในวัดร้าง "วัดผ้าขาวใหญ่" ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนเป็นวัดแรกในเขตตำบลพนัสนิคม ต่อมาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ปรับปรุงสถานที่และบริเวณวัดร้างนั้น พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธาน ณ ที่ตั้งอุโบสถเดิม ปัจจุบันอยู่ใกล้กับศาลาประชาคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม

หลวงพ่อติ้ววัดหัวถนน
ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ตามเส้นทางพนัสนิคม สระสี่เหลี่ยมสู่ตำบลหัวถนน เป็นที่ตั้งของวัดหัวถนน พอถึงช่วงสงกรานต์ วันที่ 19 เมษายน ของทุกปี จะมีการแห่องค์หลวงพ่อติ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปบูชาปางมารวิชัย แกะจากไม้แต้ว (ชาวลาวเรียกไม้ติ้ว)ไปรอบหมู่บ้าน โดยเชื่อว่าจะช่วยดลบันดาลให้ประสบกับสิ่งที่หวังนานาประการ

สระสี่เหลี่ยม
ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลสระสี่เหลี่ยม เดินทางจากพนัสนิคมไปตามเส้นทางสายพนัสนิคมสระสี่เหลี่ยม ผ่านวัดหัวถนนไปสู่บริเวณสระน้ำโบราณสระสี่เหลี่ยม ซึ่งขุดลงไปในศิลาแลง ตามตำนานกล่าวว่า เป็นสระที่พระรถในเรื่องพระรถเมรีใช้เป็นที่ให้น้ำไก่ เมื่อคราวที่นำไก่ออกตีเพื่อเลี้ยงนางสิบสอง และได้เดินทางมาตีไก่ถึงบริเวณนี้

วัดโบสถ์
ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา ตำบลวัดโบสถ์ โดยเดินทางจาก สี่แยกพนัสนิคมไปตามถนนสุขประยูร ประมาณ 6 กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือ วัดโบสถ์เป็นวัดเก่าแก่ ภายในมีสระน้ำโบราณ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

วัดหลวงพรหมวาส
ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดหลวง ริมถนนสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา ด้านขวาทางเส้นทางเดียวกับวัดโบสถ์ วัดนี้เคยเป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ปัจจุบันเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของอำเภอพนัสนิคม ภายในวัดมีบริเวณกว้างขวาง และร่มรื่น นอกจากนี้ยังมีค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากหลายหมื่นตัวเกาะอยู่ตามต้นไม้

วัดใต้ต้นลาน
ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลไร่หลักทอง จากวัดหลวงพรหมวาสเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับภูมิต่างๆ สันนิษฐานว่า เป็นภาพฝีมือช่างเขียนยุครัตนโกสินทร์ที่มีฝีมือเยี่ยมมาก รวมทั้งหอพระไตรปิฎกอันเก่าแก่

เมืองพระรถ
ตั้งอยู่ตำบลหน้าพระธาตุ ห่างจากตัวอำเภอพนัสนิคม ตามเส้นทางสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทราประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณมาแต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยสุโขทัย

วัดชุมแสงศรีวนาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหมอนนาง อยู่ห่างจากตลาดพนัสนิคมผ่านตลาดทุ่งเหียง ไปตามเส้นทางหลวง หมายเลข 3284 ประมาณ 13 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตามทางลูกรังไปอีก 2 กิโลเมตร เดิมวัดนี้มีชื่อว่า "วัดใหม่ยางงาม" จุดเด่นของวัดนี้คือศาลาการเปรียญที่ใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์ และพิธีทางศาสนา ที่ก่อสร้างโดยใช้ดินเผามาประยุกต์เป็นรูปทรงทันสมัย ชื่อ "อาคารมาบุญครอง" และโบสถ์ที่มีภาพเขียนปริศนาธรรมที่น่าสนใจมาก

ตลาดเครื่องจักสาน
ตั้งอยู่บริเวณถนนเกาะแก้ว หลังตลาดสดเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ตลาดเก่า) ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเครื่องใช้จำเป็นในครัวเรือน ซึ่งได้พัฒนารูปแบบให้เหมาะสม สำหรับเป็นเครื่องประดับบ้านได้ด้วย ปัจจุบันมีการตั้งศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ ตามโครงการพระราชดำริขึ้นที่บ้านคุณปราณี บริบูรณ์ ข้างโรงเจ ถนนอินทอาษา มีการเปิดอบรมและฝึกให้มีความชำนาญตามหลักการที่ถูกต้อง และมีเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามา ช่วยทำให้ได้รูปแบบใหม่ๆและสวยงามควบคู่กันไป ที่สำคัญมีการส่งไปจำหน่ายที่ศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา เป็นประจำ นักท่องเที่ยวผู้สนใจเกี่ยวกับการจักสาน หรือประสงค์จะขอเข้าชมสามารถติดต่อได้ที่ คุณปราณี บริบูรณ์ โทร. (038) 461313

แหล่งผลิตผลไม้ดินปั้น
สถานที่ตั้งบ้านหนองกะพง หมู่ที่ 1 และบ้านหนองพรหม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเริก ตามเส้นทางสายพนัสนิคม-เกาะโพธิ์ (ทางหลวงหมายเลข 3246) ประมาณ 10 กิโลเมตร ผลไม้ดินปั้นคือ การปั้นดินเหนียวให้ได้รูปร่างของผลไม้ต่างๆ ขนาดย่อส่วนนำไปตากแดดจนแห้งแล้วนำไปทาสีให้เหมือนของจริง จากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งสนิท เหมาะสำหรับเป็นของขวัญหรือของประดับบ้าน

:: โรงแรม พัทยา ที่พัก พัทยา บางแสน ::


** ช่วงเทศกาล งานประเพณี วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ห้องพักตามโรงแรม รีสอร์ทสวยๆ
บางแห่งมักจะเต็มเร็ว ... เพื่อความมั่นใจ กรุณาวางแผนจองห้องพักล่วงหน้าแต่เนิ่นๆครับ ** [ วิธีการจองที่พัก ]โรงแรม พัทยา ที่พัก พัทยา

บ้านพิคทอรี่ รีสอร์ท (Baan Pictory) บางเสร่
ซี ออร์คิด พัทยา (Sea Orchid Pattaya) บางละมุง
ฮอสชูพอยท์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ บางละมุง
LK Royal Suite Serviced Residence บางละมุง
Nirvana Couture Serviced Apartments บางละมุง
บางแสน บีช รีสอร์ท (Bangsaen Beach Resort) บางแสน
โรงแรม เอส เอส บางแสน บีช (S.S. Bangsaen Beach Hotel) บางแสน
เดอะ ไทด์ รีสอร์ท (The Tide Resort) บางแสน
Sunshine Vista Serviced Apartment Beach Road
โรงแรม สยาม เบย์ชอร์ (Siam Bayshore Hotel) Beach Road
โรงแรม สยาม เบย์วิว (Siam Bayview Hotel) Beach Road
พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Pattaya Marriott Resort & Spa) Beach Road
โรงแรม เซนจูรี่ พัทยา (Century Pattaya Hotel) พัทยากลาง
โรงแรม โนวา ลอด์จ (Nova Lodge Hotel) พัทยากลาง
สบาย อินน์ พัทยา (Sabai Inn Pattaya) พัทยากลาง
โรงแรม ซันบีม (Sunbeam Hotel) พัทยากลาง
เดอะ มณเฑียร โฮเต็ล พัทยา (The Montien Hotel Pattaya) พัทยากลาง
Sawadee Sea View Wing B พัทยากลาง
สยาม สวัสดี (Siam Sawasdee) พัทยากลาง
โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ (Town in Town Hotel) พัทยากลาง
แรบบิท รีสอร์ท (Rabbit Resort) พัทยา, อ่าวดงตาล
เนวาน่า บูติค สูทส์ (Nirvana Boutique Suites) หาดจอมเทียน, พัทยา
ไวท์ เฮ้าส์ รีสอร์ท (White House Resort) หาดจอมเทียน, พัทยา
โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน พาเลซ (Grand Jomtien Palace Hotel) หาดจอมเทียน, พัทยา
Welcome Jomtien Beach Hotel หาดจอมเทียน, พัทยา
ซิกม่า รีสอร์ท คลับ พัทยา (Sigma Resort Club Pattaya) หาดจอมเทียน, พัทยา
โรงแรม จอมเทียนธานี (Jomtien Thani Hotel) หาดจอมเทียน, พัทยา
เนเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท พัทยา (Natural Park Resort, Pattaya) หาดจอมเทียน, พัทยา
พัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท (Pattaya Park Beach Resort) หาดจอมเทียน, พัทยา
ดราก้อน บีช รีสอร์ท (Dragon Beach Resort) หาดจอมเทียน, พัทยา
พินนาเคิล จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดจอมเทียน, พัทยา
โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน (Ambassador City Jomtien) หาดจอมเทียน, พัทยา
จอมเทียน การ์เด้น โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท หาดจอมเทียน, พัทยา
จอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท หาดจอมเทียน, พัทยา
วิวทะเล วิลล่าส์ (View Talay Villas) หาดจอมเทียน, พัทยา
วิวพอยท์ วิลเลจ (Viewpoint Village) หาดจอมเทียน, พัทยา
Eravana The Hideaway Pattaya หาดจอมเทียน, พัทยา
จอมเทียน บีช เฮ้าส์ แอนด์ สปา (Jomtien Beach House & Spa) หาดจอมเทียน, พัทยา
บารมี เรสซิเด้น (Baramie Residence) หาดจอมเทียน-สัตหีบ
โรงแรม โคซี่ บีช (Cosy Beach Hotel) เขาพระตำหนัก
ไดนาสตี้ รีสอร์ท (Dynasty Resort) เขาพระตำหนัก
โรงแรม จอมเทียน ฮอลิเดย์ (Jomtien Holiday Hotel) Najomtien, Sattahip,
โรงแรม พัทยา การ์เด้น (Pattaya Garden Hotel) พัทยาเหนือ
โรงแรม ซันชาย การ์เด้น (Sunshine Garden Hotel) พัทยาเหนือ
โลมา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Loma Resort & Spa) พัทยาเหนือ
Baboona Service Apartment พัทยาเหนือ
กรีน ปาร์ค รีสอร์ท (Green Park Resort) พัทยาเหนือ
โรงแรม ทรอปิคาน่า (Tropicana Hotel) พัทยาเหนือ
มาร์คแลนด์ แอนด์ สปา (Mark-Land & Spa) พัทยาเหนือ
ไทย การ์เด้น รีสอร์ท (Thai Garden Resort) พัทยาเหนือ
ชลจันทน์ พัทยา รีสอร์ท (Cholchan Pattaya Resort) พัทยาเหนือ
มันตราปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Mantra Pura Resort & Spa) พัทยาเหนือ
วู๊ดแลนด์ รีสอร์ท (Woodlands Resort) พัทยาเหนือ
อมารี ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ ทาวเวอร์ พัทยาเหนือ
ดุสิต รีสอร์ท พัทยา บีช (Dusit Resort Pattaya Beach) พัทยาเหนือ
โรงแรม คราวน์ พัทยา บีช (Crown Pattaya Beach Hotel) พัทยาเหนือ
A-ONE The Royal Cruise Hotel พัทยาเหนือ
ฮันนี่ อินน์ พัทยา (Honey Inn Pattaya) พัทยา
โรงแรม โกลเด้น บีช (Golden Beach Hotel) พัทยา
Areca Lodge พัทยา
Grand Sole Hotel พัทยา
J.A. Villa พัทยา
Mike Garden Resort Hotel พัทยา
โรงแรม ฮาร์ดร็อค (Hard Rock Hotel) พัทยา
โรงแรม เมอร์เคียว พัทยา (Mercure Hotel Pattaya) Pattaya Second Road
โรงแรม รอยัล ออร์คิด พัทยา (Royal Orchid Pattaya) พัทยา-นาเกลือ
โรงแรม โรมิโอ พาเลซ (Romeo Palace Hotel) พัทยา-นาเกลือ
นาเกลือ บีช รีสอร์ท (Naklua Beach Resort) พัทยา-นาเกลือ
Baliya Place, A Boutique Hotel พัทยา-นาเกลือ
ไอศวรรค์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Aisawan Resort & Spa) พัทยา-นาเกลือ
โรงแรม ยูโรแกรนด์ พัทยา (Eurogrand Hotel, Pattaya) Soi Chalermprakiet 18
อีสเทอร์น แกรนด์ พาเลซ (Eastern Grand Palace) Soi Khao Talo, Nongprue
โรงแรม แชมป์ พัทยา (Champ Pattaya Hotel) พัทยาใต้
โรงแรม เซ็นทรัล พัทยา (Central Pattaya Hotel) พัทยาใต้
ไดมอนด์ ซิตี้ เพลส (Diamond City Place) พัทยาใต้
ซันชาย โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้น (Sunshine Hotel & Residences) พัทยาใต้
โรงแรม ใบหยก พัทยา (Baiyoke Pattaya Hotel) พัทยาใต้
Hotel Beverly Plaza พัทยาใต้
โรงแรม ไดมอนด์ บีช (Diamond Beach Hotel) พัทยาใต้
New Day-Night Hotel พัทยาใต้
หม่อมไฉไล พัทยา รีทรีท (Momchailai Pattaya Retreat) พัทยาใต้
โรงแรม เมาน์เท่น บีช (Mountain Beach Hotel) พัทยาใต้
Mind Resort พัทยาใต้
โรงแรม เอเชีย พัทยา บีช (Asia Pattaya Beach Hotel) พัทยาใต้
Tim Boutique Hotel พัทยาใต้
รอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท (Royal Cliff Beach Resort) พัทยาใต้
Welcome Plaza Hotel Southern Pattaya Centre
ซันเซท วิลเลจ (Sunset Village) Sunset Beach
โรงแรม จอมเทียน ออร์คิด (Jomtien Orchid Hotel) Tapphaya Road, Jomtien Beach
ชูก้า ฮัท (Sugar Hut) Tapphaya Road, Jomtien Beach
เนวาน่า เพลส (Nirvana Place) Thappaya Road
ลองบีช การ์เด้น โฮเทล แอนด์ สปา (Long Beach Garden Hotel & Spa) Wongamat Beach

0 ความคิดเห็น: