วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

:: จังหวัดสมุทรสงคราม ::

:: ข้อมูลทั่วไป ::

" เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.๒ แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม "

สมุทรสงคราม เป็นเมืองเก่าแก่ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อใด เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่งของจังหวัดราชบุรี เรียกจังหวัดสมุทรสงครามว่า "สวนนอก" ครั้นต่อมาในราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกออกจากจังหวัดราชบุรี เรียกว่า "เมืองแม่กลอง"


อาณาเขตและการปกครอง :
ทิศเหนือ จดจังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ จดจังหวัดเพชรบุรีและอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จดจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี
ทิศตะวันออก จดจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ 416 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที


หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 034)

ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 1 จ.กาญจนบุรี
511-200

สำนักงานจังหวัด
711-997

ตำรวจท่องเที่ยว
1155

ตำรวจทางหลวง
424-500

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง
711-338

ไปรษณีย์จังหวัด
711-558

สถานีรถไฟ
711-906

รพ.สมุทรสงคราม
715-441-2 , 711-489 , 711-248

รพ.นภาลัย
761-476

รพ.อัมพวา
751-847

สาธารณสุขจังหวัด
711-571 , 711-124

0 ความคิดเห็น: