วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

:: จังหวัดสิงห์บุรี ::

:: ข้อมูลทั่วไป ::

" ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาแม่ลา ย่านการค้าภาคกลาง "

สิงห์บุรี เมืองอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ด้วยเรื่องราววีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 142 กิโลเมตร จังหวัดสิงห์บุรีตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2438 ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องจากทรงพิจารณาเห็นว่า ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือจังหวัดอ่างทองนั้น มีเมืองเล็กเมืองน้อยอยู่ 3 เมือง คือ เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี ฉะนั้น จึงโปรดฯ ให้ยุบเมืองทั้งสามลงเป็นอำเภอ แล้วตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตก ณ ตำบลบางพุทรา โปรดฯ พระราชทานนามใหม่ว่า เมืองสิงห์บุรี


อาณาเขตและการปกครอง :
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ปัจจุบันจังหวัดสิงห์บุรีมีเนื้อที่ประมาณ 822 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี และอำเภอท่าช้าง


ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
อำเภอพรหมบุรี 16 กิโลเมตร
อำเภอค่ายบางระจัน 16 กิโลเมตร
อำเภออินทร์บุรี 17 กิโลเมตร
อำเภอบางระจัน 10 กิโลเมตร
อำเภอท่าช้าง 18 กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 036)
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
511-611

ททท.สำนักงานภาคกลางเขต 7 จ.ลพบุรี
422-768-9

เทศบาลเมือง
511-560

ตำรวจท่องเที่ยว
1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.1กก.1 ประตูน้ำพระอินทร์
(035) 361-059

หน่วยสอบสวน สิงห์บุรี
511-416

สถานีตำรวจอำเภอเมือง
511-213

สถานีตำรวจอำเภออินทร์บุรี
581-191, 581-962

สถานีตำรวจอำเภอพรหมบุรี
599-082

สถานีตำรวจอำเภอค่ายบางระจัน
597-122

สถานีตำรวจบางระจัน
591-492

สถานีตำรวจอำเภอท่าช้าง
595-122

สถานีขนส่งจังหวัด
511-549

รพ.สิงห์บุรี
511-060, 511-001

รพ.อินทร์บุรี
581-382 , 581-995

รพ.บางระจัน
591-483

รพ.ท่าช้าง
595-117

รพ.พรหมบุรี
597-041

รพ.ค่ายบางระจัน
591-483

0 ความคิดเห็น: