วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

:: จังหวัดตรัง ::

:: ข้อมูลทั่วไป ::

" เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง
ประการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา "

ตรัง หรือเมืองทับเที่ยง เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรี ธรรมราช เมืองสิบสองนักษัตรในสมัยก่อน ตรังเป็นเมืองแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี นำพันธุ์มาจากมาเลเซีย มาปลูกเป็นแห่งแรกของภาคใต้ เมืองตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งน้ำตกและเกาะกลางทะเลอันงดงามเป็นจำนวนมาก

ลักษณะภูมิประเทศ :
ตรังเป็นจังหวัดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลยาวเหยียดทางด้านตะวันตก มีเกาะในทะเลอันดามัน อยู่ในการปกครองกว่า 40 เกาะ ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง จากเชิงเขาบรรทัดลาดต่ำลงมาจนจดฝั่งอันดามัน ลักษณะพื้นที่เป็นควน (เนิน) สูงต่ำกระจายอยู่ทั่วไป มีแม่น้ำสำคัญได้แก่ แม่น้ำตรัง ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวง และแม่น้ำปะเหลียน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,917 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อและการปกครอง :
ทิศเหนือ จดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ จดสตูลและมหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก จดพัทลุง
ทิศตะวันตก จดกระบี่และมหาสมุทรอินเดีย

แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอกิ่งรัษฎา และกิ่งอำเภอหาดสำราญ


ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองตรังและอำเภอต่างๆ
อำเภอเมือง - อำเภอห้วยยอด 28 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอกันตัง 24 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอย่านตาขาว 20 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอปะเหลียน 44 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอสิเกา 33 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอวังวิเศษ 60 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอนาโยง 12 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอรัษฎา 57 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอหาดสำราญ 59 กิโลเมตร

ระยะทางจากตัวเมืองตรังไปจังหวัดใกล้เคียง
ตรัง - ภูเก็ต 312 กิโลเมตร
ตรัง - พังงา 221 กิโลเมตร
ตรัง - กระบี่ 131 กิโลเมตร
ตรัง - หาดใหญ่ 148 กิโลเมตร
ตรัง - พัทลุง 56 กิโลเมตร
ตรัง - สุราษฎร์ธานี 226 กิโลเมตร
ตรัง - นครศรีธรรมราช 123 กิโลเมตร
ตรัง - ทุ่งสง 76 กิโลเมตร
ตรัง - สตูล 140 กิโลเมต

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 075)
ททท. สำนักงาน ภาคใต้เขต 2
346-515-6

สำนักงานจังหวัด
218-516

สถานีตำรวจภูธร
218-019 , 211-311

ตำรวจทางหลวง
218-866

สถานีรถไฟ
218-012 , 213-082

การบินไทย
218-066 , 219-923

ไปรษณีย์จังหวัด
218-521 , 218-361

รพ.ตรัง
218-831 , 218-363

รพ.ปะเหลียน
289-010

รพ.ย่านตาขาว
281-448

รพ.กันตัง
241-256

รพ.สิเกา
291-017

รพ.ห้วยยอด
271-049

0 ความคิดเห็น: