วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

:: ราชบุรี ::

" คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม
ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี "

ราชบุรี เป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณ ไม่มีเรื่องราวที่เป็นหลักฐานแน่นอนว่าสร้างมาในสมัยใด แต่หลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณสถานที่มีอยู่ พอจะเชื่อถือได้ว่า ราชบุรีเป็นเมืองๆ หนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิ มีนครปฐมเป็นมหานครซึ่งเรียกว่า “ทวารวดี” จากตำนานทางพุทธศาสนา เมื่อปี พ.ศ. 218 พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งประเทศอินเดียได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และได้เผยแพร่พุทธศาสนา สู่แคว้นสุวรรณภูมิโดยสมณทูต มีพระโสณะและพระอุตระเป็นหัวหน้าคณะ โดยใช้นครปฐม หรือทวารวดี เป็นเมืองหลักในการเผยแพร่พุทธศาสนา ตามการสันนิษฐานราชบุรี ซึ่งอยู่ในแคว้นสุวรรณภูมิ ก็คงจะเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่ง ตัวเมืองราชบุรีได้มีการย้ายที่ตั้งเมืองมาหลายสมัย จนกระทั่งครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2440 ได้ย้ายเมืองมาตั้งยังที่เป็นศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน

อาณาเขตและการปกครอง :
ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดต่อสหภาพพม่า


ราชบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ดังนี้ คือ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านโป่ง


ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
- อำเภอวัดเพลง 15 กิโลเมตร
- อำเภอปากท่อ 22 กิโลเมตร
- อำเภอบางแพ 22 กิโลเมตร
- อำเภอโพธาราม 26 กิโลเมตร
- อำเภอจอมบึง 30 กิโลเมตร
- อำเภอบ้านโป่ง 42 กิโลเมตร
- อำเภอดำเนินสะดวก 50 กิโลเมตร
- อำเภอสวนผึ้ง 60 กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 032)
ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 2 จ.เพชรบุรี
471-005-6

สำนักงานจังหวัด
337-890

ที่ว่าการอำเภอเมือง
337-015

เทศบาลเมือง
337-076

ตำรวจท่องเที่ยว
1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.2 จ.เพชรบุรี
425-005

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
337-195

ไปรษณีย์จังหวัด
337-618

สถานีรถไฟ
337-002

สถานีขนส่งจังหวัด
338-439 , 338-276

รพ.ราชบุรี
337-272-3

รพ.บ้านโป่ง
211-408-9

รพ.โพธาราม
231-311-2

รพ.ดำเนินสะดวก
241-102-3

รพ.จอมบึง
261-553

รพ.บางแพ
381-148

รพ.วัดเพลง
399-290

0 ความคิดเห็น: